Læs om regionsrådsvalget og regionsrådet for 2022-2025.

Informationer om det aktuelle regionsråd

Dagsordener og referater

Du kan følge med regionsrådets daglige arbejde gennem dagosrdenerne og referater.