Onsdag morgen, 20. november 2013, indgik partierne Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten en samlet konstitueringsaftale for Region Midtjylland 2014-2017.

Aftalen betyder, at Bent Hansen (S) bliver regionsrådsformand for Region Midtjylland i perioden 2014 – 2017.

Bente Nielsen (SF) bliver 1. næstformand og Anne V. Christensen (Venstre) bliver 2. næstformand.

Onsdag 20. november 2013 blev stemmerne fintalt, ligesom de personlige stemmer blev optalt. Se fordelingen af stemmer og mandater

Valgresultatet blev torsdag den 21. november godkendt af Region Midtjyllands valgbestyrelse.

Stemmeprocenten til valget i Region Midtjylland var 73,8 pct. Ved seneste valg i 2009 var stemmeprocenten 67,8 pct.