Se Else Kaysers profil og find kontaktoplysninger.

Kontakt

Kontaktoplysninger

Mobil: +45 2944 2832

E-mail: else.kayser@rr.rm.dk

Adresse: Marselis Boulevard 34, 9. tv., 8000 Aarhus C

Profil

Siden jeg for 50 år siden startede som sygeplejeelev i 1972, har jeg været optaget af sundhedspolitik, ikke mindst lighed i sundhed, forebyggelse og sundhedsfremme og ordentlige arbejdsvilkår for de ansatte.

Spørgsmålet om lighed i sundhed og ordentlige arbejdsvilkår førte mig ind i det fagpolitiske arbejde i Dansk Sygeplejeråd, først som tillidsmand, siden fællestillidsmand og gennem mange år som formand for sygeplejerskerne, først i Århus Amt og senere i Region Midtjylland. Da dette sluttede kastede jeg mig igen ind i det partipolitiske arbejde og det førte frem til at jeg blev valgt til regionsrådet i 2017. Jeg går nu ind i min anden valgperiode. 

Når vi arbejder med sundhedspolitik, er det afgørende, at vi ikke blot tænker hospitaler, men ser på helheden. Jeg er helt på linje med Verdens Sundhedsorganisationen (WHO), når de siger, at ”Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke alene fravær af sygdom eller svækkelse”. 

Jeg ser derfor frem til de næste 4 år at skulle arbejde med disse områder i de nedsætte § 17, stk 4.-udvalg. 

Spørgsmålet om et levende demokrati

Digteren og forfatteren Carl Scharnberg skrev engang “Det nye sker, når den, der er tiltænkt tilskuerens rolle, begynder at blande sig.”  

I sidste periode vedtog regionsrådet 9 principper for udvikling af det regionale demokrati. Udfordringen er som regionsråd at efterleve disse principper.

Jeg vil altid søge at patienter, borgere, pårørende og de ansatte skal have langt større indflydelse på det system, de måtte  befinde sig i.

Privat er jeg gift for 2. gang og har været så heldig at få 3 børn og 5 børnebørn med i købet. Med årene har jeg fået en stor passion for kunst, dansk design, brugskunst og indretning.

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

Forretningsudvalget
Hospitalsudvalget
Udvalg for lighed i sundhed (formand)
Udvalg for personale

Jeg er udpeget til følgende hverv:

Repræsentantskabet for Gigtforeningen
Sundhedsklynge - Aarhusklyngen
Dialogforum på psykiatriområdet (formand)