Se Flemming Knudsens profil og find kontaktoplysninger.

Kontakt

Kontaktoplysninger

Mobil: +45 2021 8423

E-mail: flemming.knudsen@rr.rm.dk

Adresse: Marselis Boulevard 28, 8. sal, 8000 Aarhus C

Profil

Født den 31. maj 1946.

1962 Mellemskoleeksamen fra Rosenvangskolen
1963 Realeksamen fra Rosenvangskolen
1969 Lærereksamen fra Marselisborg Seminarium
1969/70 Lærer på Vestergårdskolen
1970 - 31/12-93 Ansat på Næshøjskolen i Harlev
1/1-94 - Orlov fra Århus Kommunes Skolevæsen
11/6-11/8-93 konstitueret som rådmand for Magistratens 1. Afdeling
1/1-94 - 22/10-97 Rådmand for Magistratens 4. Afdeling
22/10-97 - 31/12-01 Borgmester i Århus Kommune
1/1-02 - 31/12-05 Rådmand for Magistratens 1. Afdeling
1/1-02 - 31/12-05 Viceborgmester i Århus Kommune
1/1-06 - 18/2-09 Rådmand for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice i Århus Kommune
2009 Valgt til regionsrådet i Region Midtjylland for Socialdemokratiet

Gift den 25. juli 2000 med Lisbet Lautrup Knudsen.

Vi betaler gennem Terre Des Hommes til 2 børn i Indien og har ”adopteret” Freja, født oktober 2011. 

Idrætsleder og -træner august 1962 - april 1992 i Idrætsforeningen AIA-TRANBJERG
Bestyrelsesmedlem i AIA's håndboldafdeling 1968-1980
Håndboldformand 1972-80
Hovedformand 1980-92

Tidligere tillidsposter i sportens regi
Bestyrelsesmedlem i Divisionsforeningen i Håndbold, Forretningsudvalgsmedlem og turneringsleder i Jydsk Håndbold Forbund, medlem af Dansk Håndbold Forbunds turneringsudvalg, underviser i Danmarks Idræts- Forbund, medlem af AAG-Fondens bestyrelse m.v. Medlem af JHF-Veteraner

Speaker til diverse idrætsarrangementer gennem mange år.

1974 Modtager af AIA's lederpokal
1977 Æresmedlem i sølv i AIA-TRANBJERG
1985 Æresmedlem i guld i AIA-TRANBJERG (foreningens højeste udmærkelse)
1995 Æresmedlem af Århus Pigegarde, nu Århus Garden
1998 Modtager af Danmarks Idræts-Forbunds ærestegn
1999 Æresmedlem af Malernes Sangkor, Århus
2005 Æresmedlem af Aarhus Minigolf
2008 Æresmedlem af Århus Jazzklub
2009 Æresmedlem af Jysk Amatør Bokse-Union
Februar 2009 Ridder af Dannebrogordenen
2009 Æresmedlem af Harmoniorkestret Tonica
2009 Æresmedlem af Club Granhøj Dans
2009 Æresmedlem af Cirkus Tværs
2009 Æresgæst på livstid på Entré-Scenen
2014 Æresmedlem i Socialdemokratiet i Viby
2016 Modtager af Hjemmeværnets Fortjensttegn
2018 Æresmedlem af Strandvejens Bådelaug

Medlem af DSU 1959
Medlem af Socialdemokratiet 1964
Medlem af Århus byråd 1/-86 - 31/12-09
Formand for den socialdemokratiske byrådsgruppe og politisk ordfører 1/1-90 - 31/12-93
Konstitueret som rådmand for magistratens 1. afdeling 11/6-11/8-93
Rådmand for Magistratens 4. Afdeling (Skolevæsenet, Fritids- og kulturforvaltningen, Biblioteksvæsenet og Musikhuset + Scandinavian Congres Center) 1/1-94 - 22/10-97
Borgmester i Århus 22/10-97 - 31/12-01
Rådmand for Magistratens 1. Afdeling (Familieafdelingen, Arbejdsmarkedsafdelingen samt Børn og Unge-afdelingen) 1/1-02 - 31/12-05
Viceborgmester 1/1-02 - 31/12-05
Rådmand for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice i Århus Kommune 1/1-06 - 18/2-09
Regionsrådsmedlem Region Midtjylland 1/1-10 -
Medlem af regionsrådets forretningsudvalg 1/1-10 - 31/12-17.
Medlem af Århus Kommunes Erhvervskontaktudvalg 1/1-94 – 18/2-09 (formand 22/10-97 - 31/12-01)

Medlem af KL's bestyrelse, 2000-2006
Medlem af KL's Børne- og Kulturudvalg, april 2002 - april 2006 og marts 2009 - april 2010
Bestyrelsesmedlem i Center for offentlig Kompetanceudvikling april, 2002 - april 2006
Bestyrelsesmedlem i Lokale- og Anlægsfonden, april 2002 - april 2006
Formand for bestyrelsen for Den vestdanske Filmpulje, marts 2006 - februar 2009
Formand for Aarhus Amts Biblioteksforening, marts - december 2006
Formand for Biblioteks- og Kulturforeningen i Region Midtjylland, 2007 - 2009
Medlem af repræsentantskabet i Danmarks Biblioteksforening, marts 2006 - februar 2009
Medlem af forretningsudvalget i Danmarks Biblioteksforening, juni 2006 - februar 2009
Medlem af formandskabet i LandsdelsOrkesterForeningen, april 2006 - februar 2009
Formand for distriktsudvalget i hjemmeværnsdistrikt østjylland, september 2006 -
Medlem af Århus Teaters bestyrelse, 1/1-07 - 31/12-09
Bestyrelsesmedlem Midtjysk Turisme, 1/1-10 - 31/12-13
Repræsentantskabsmedlem TV2 Østjylland, 1/1-10 -
Bestyrelsesmedlem basisensemblet Klüvers Big Band / Aarhus Jazz Orchestra, 1/1-10 - 30/6-17
Bestyrelsesmedlem Viby Gymnasium, 1/1-10 - 31/3-14 og 1/1-18 - 31/12-21
Bestyrelsesmedlem Moesgård Museum, 1/1-10 - 31/12-21
Bestyrelsesmedlem Samsø Iværksætterfond, 1/1-10 - 31/12-13
Bestyrelsesmedlem Lokal Aktionsgruppe (LAG) – Samsø, 1/1-10
Bestyrelsesmedlem Århus Bymuseums Venner, 1/1-10 - maj 2011
Bestyrelsesmedlem Vilhelmsborg Festspil, 1/1-10 - marts 2020
Medlem af ad-hoc-udvalget om sundhedsinnovation i Danske Regioner, 1/4-10 - 31/3-14
Medlem af Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde i Danske Regioner, 1/4-14 - 22/3-18
Medlem af udvalg for regional udvikling, 1/1-18 - 
Næstformand i udvalget, 1/1-18 - 31/12-21
Medlem af Udvalget for Regional Udvikling i Danske Regioner 22/3-18 -
Formand for midlertidigt udvalg vedr. kultur i Region Midtjylland, 2014-2016
Medlem af midlertidigt udvalg vedr. bæredygtig udvikling i Region Midtjylland, 2016 - 31/12-17
Medlem af Det danske Filminstituts kontaktudvalg, 1/5-10 - 1/5-14 og 22/3-18 -
Medlem af VUC Samsø, 1/11-10 - 21/12-13
Bestyrelsesmedlem Århus Revyen – senere ”Komikby”, 2011-2017
Medlem af repræsentantskabet for AOF Midt, november 2012-
Personlig suppleant til bestyrelsen for Fonden Sculpture by the Sea, 2010-2016
Bestyrelsesformand for Aarhus Letbane Drift I/S, 2014-2015
Medlem af Aarhus Letbanes bestyrelse, 1/1-18 -
Retsmedlem for Vestre Landsretskreds, 1/2-31/12-17

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

Udvalg for regional udvikling

Jeg er udpeget til følgende hverv:

Bestyrelsen for Aarhus Letbane A/S
Den Lokale Aktionsgruppe (LAG) Langeland, Læsø, Ærø og Samsø
Repræsentantskab for TV2 Østjylland