Se Henrik Qvists profil og find kontaktoplysninger.

Kontakt

Kontaktoplysninger

Mobil: +45 4049 4827

E-mail: hq@rr.rm.dk

Adresse: Horsensvej 6, Gl. Rye, 8680 Ry

Profil

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

Udvalg for regional udvikling (næstformand)
Udvalg for nære sundhedstilbud

Jeg er udpeget til følgende hverv:

CPMR (Perifere Maritime Regioner)
Gymnasiesamarbejde for fordelingszone Aarhus
Nordsø Kommissionen
Politisk følgegruppe - mobilitetsprojekt (supercykelsti)
Sundhedsklynge - Horsensklyngen
Regionalpolitisk forum om mobilitet
Regionalpolitisk forum om reduceret forbrug (formand)
Udvalget for regional udvikling og EU i Danske Regioner