Kontaktoplysninger

Mobil:

E-mail:

Adresse:

2259 7559

imt@rr.rm.dk

8250 Egå


J
eg er udpeget af Region Midjylland til:
Forretningsudvalget
Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg (næstformand)
Udvalg for lighed i sundhed

Jeg er udpeget til følgende hverv:
Bestyrelsen for Risskov Gymnasium
Videnskabsetisk komité II