Se Lau Sørensens profil og find kontaktoplysninger.

Kontakt

Kontaktoplysninger

Mobil: +45 5133 2921

E-mail: lauso1@rm.dk

Adresse: Skovhusvej 2, 7830 Vinderup

Profil

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

Udvalg for personale
Udvalg for lighed i sundhed

Jeg er udpeget til følgende hverv:

Samarbejdsudvalg for fysioterapi
Samarbejdsudvalg for almen praksis
Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg for almen praksis (KEU) (observatør)