Se Morten Flængs profil og find kontaktoplysninger.

Kontakt

Kontaktoplysninger

Mobil: +45 2424 9697

E-mail: morten.flaeng@rr.rm.dk

Adresse: Vestervang 11, 7830 Vinderup

Profil

Min vision for Region Midtjylland

Jeg er socialdemokrat og går ind for, at de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder.

I regionen fylder sygehuse og sundhed rigtig meget. Jeg har særligt fokus på at bekæmpe ulighed i sundhed. Dem med den korteste uddannelse og færreste ressourcer er mere syge end resten af befolkningen, samtidig med at de lever et kortere liv. Det er ikke rimeligt.

Ulighed i sundhed handler også om arbejdsmarkedet og arbejdsmiljø. Det skal være muligt at blive gammel med værdighed.

Jeg er rigtig glad for, at klima og bæredygtighed for alvor er kommet på dagsordnen med afsæt i FN's Verdensmål.

Bæredygtighed og verdensmålene handler ikke kun om klima, grøn omstilling og økonomiske prioriteringer. Det handler også om dig og mig, bæredygtige arbejdspladser og social ansvarlighed. Den grønne omstilling må ikke øge uligheden i samfundet.

Tilgængeligheden i uddannelser er en vigtig forudsætning for bosætning, vækst og livskvalitet for borgerne. Det skal være muligt at få indløst sit potentiale på lokale uddannelsesinstitutioner inden for rimelige afstande.

Vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft i fremtiden, særligt inden for den grønne omstilling. Derfor skal vi blive langt bedre til at fastholde de unge i uddannelse, få flere med, opkvalificere og efteruddanne medarbejderne, så vi kan få den arbejdskraft, som virksomhederne efterspørger, og som den grønne omstilling kræver.

Politisk CV

Har været folkevalgt siden 1992, først i tidligere Vinderup Kommune og senere i Holstebro Kommune. Fra 2014 har jeg været valgt til regionsrådet i Region Midtjylland.

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

Forretningsudvalget
Udvalg for regional udvikling

Jeg er udpeget til følgende hverv:

Bestyrelsen for Balletskolen i Holstebro
Interessentskabet for Euroskills
Bestyrelsen for Holstebro Gymnasium og HF
Bestyrelsen for Midttrafik
Fiskeri Vestjylland LAG
Landdistrikternes Fællesråds repræsentantskab
Nordisk Transportpolitisk Netværk
Regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) Vestjylland
Overvågningskomiteen for Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet (Suppleant)
Styringskomiteen for Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet
Regionalpolitisk forum om mobilitet