Se Steen Jakobsens profil og find kontaktoplysninger.

Kontakt

Kontaktoplysninger

Mobil: +45 2757 9748

E-mail: steen.jakobsen@rr.rm.dk

Adresse: Kirketoft 68, 7600 Struer

Profil

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

Forretningsudvalget
Psykiatri- og socialudvalget

Jeg er udpeget til følgende hverv:

Priskomité Initiativprisen og Smartprisen
Dialogforum på psykiatriområdet
Dialogforum på socialområdet
Samarbejdsudvalg for psykologer (formand)
Videnskabsetisk komité II (næstformand)
Psykiatri- og socialudvalget i Danske Regioner