Regionsrådets møder afholdes i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg. Alle møder starter kl. 13.00  

Mødekalender for 2017

Onsdag den 25. januar
Onsdag den 22. februar
Onsdag den 29. marts
Onsdag den 26. april
Onsdag den 31. maj
Onsdag den 21. juni
Onsdag den 23. august
Onsdag den 27. september
Onsdag den 25. oktober
Tirsdag den 5. december
Fredag den 15. december 

Stil spørgsmål til regionsrådet

Du kan stille enten skriftlige spørgsmål eller mundtlige spørgsmål til regionsrådets møder.

Hvis du gerne vil stille et skriftligt spørgsmål til regionsrådet, skal du senest 8 dage inden et regionsrådsmøde sende det til kontakt@rm.dk eller Regionshuset Viborg, Regionssekretariatet, Skottenborg 26, 8800 Viborg.

Har du derimod et mundtligt spørgsmål, skal formanden blot have besked om dette inden mødet. 

Læs de formelle regler for spørgetid ved regionsrådsmøderne. 

Retningslinjer for regionsrådets arbejde

Regionsrådet har vedtaget en række retningslinjer for, hvordan regionsrådet skal arbejde.

Temamøder

Regionsrådets temamøder behandler typisk aktuelle emner, som regionsrådet skal behandle på et af sine kommende møder. Temamøderne er som udgangspunkt lukkede for offentligheden, men pressen er inviterede til alle temamøder.

Referater fra tidligere møde

Find referater fra 2006 og frem til seneste møde. 

Politiske udvalg

Regionsrådet har en række underudvalg. På siden herunder kan du læse mere om udvalgene og se hvornår de mødes.

Se oversigt over politiske udvalg 

Webredaktør

Susanne Berg
Telefon 7841 0145

Eva Olsen
Telefon 7841 0031