Regionsrådets møder afholdes i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg. Alle møder starter kl. 13.00  

Mødekalender for 2019

Onsdag den 30. januar
Onsdag den 27. februar
Tirsdag den 27. marts
Onsdag den 24. april
Onsdag den 29. maj
Onsdag den 26. juni
Onsdag den 21. august
Onsdag den 25. september
Onsdag den 30. oktober
Onsdag den 27. november
Onsdag den 18. december 

Stil spørgsmål til regionsrådet

Du kan som borger i Region Midtjylland stille spørgsmål til regionsrådet i den afsatte spørgetid på regionsrådsmøderne.

Læs om, hvordan du kan stille dit spørgsmål, og hvilke formelle rammer og regler, der er for spørgetiden, her. 

Retningslinjer for regionsrådets arbejde

Regionsrådet har vedtaget en række retningslinjer for, hvordan regionsrådet skal arbejde.

Temadage

Regionsrådets temadage er heldagsarrangementer for regionsrådet. De giver mulighed for at besøge institutioner, hospitaler, afdelinger, virksomheder m.v. i regionen, og er desuden et forum for drøftelse af og orientering om udvalgte aktuelle emner og udfordringer. Temadagene er lukkede for offentligheden, men pressen er inviterede til dele af møderne.