Regionsrådets møder afholdes i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg. Alle møder starter kl. 13.00  

Mødekalender for 2019

Onsdag den 30. januar
Onsdag den 27. februar
Tirsdag den 27. marts
Onsdag den 24. april
Onsdag den 29. maj
Onsdag den 26. juni
Onsdag den 21. august
Onsdag den 25. september
Onsdag den 30. oktober
Onsdag den 27. november
Onsdag den 18. december 

Mødekalender for 2020

Onsdag den 29. januar
Onsdag den 26. februar
Tirsdag den 25. marts
Onsdag den 29. april
Onsdag den 27. maj
Onsdag den 24. juni
Onsdag den 19. august
Onsdag den 23. september
Onsdag den 28. oktober
Onsdag den 25. november
Onsdag den 16. december 

Stil spørgsmål til regionsrådet

Du kan som borger i Region Midtjylland stille spørgsmål til regionsrådet i den afsatte spørgetid på regionsrådsmøderne.

Læs om, hvordan du kan stille dit spørgsmål, og hvilke formelle rammer og regler, der er for spørgetiden, her. 

Retningslinjer for regionsrådets arbejde

Regionsrådet har vedtaget en række retningslinjer for, hvordan regionsrådet skal arbejde.

Temadage

Regionsrådets temadage er heldagsarrangementer for regionsrådet. De giver mulighed for at besøge institutioner, hospitaler, afdelinger, virksomheder m.v. i regionen, og er desuden et forum for drøftelse af og orientering om udvalgte aktuelle emner og udfordringer. Temadagene er lukkede for offentligheden, men pressen er inviterede til dele af møderne.

Politiske udvalg

Regionsrådet har en række underudvalg. På siden herunder kan du læse mere om udvalgene og se hvornår de mødes.

Se oversigt over politiske udvalg 

Webredaktør

Susanne Berg
Telefon 7841 0145

Eva Olsen
Telefon 7841 0031