Her finder du dagsordenen til næste regionsrådsmøde eller referatet fra det seneste møde. For at se referater fra tidligere møder, så vælg årstal og mødedato i den grå boks.

Ældre referater end der fremgår af denne side se 2007 

Abonnér

Regionsrådet


Ikke offentligt referat
til
mødet i regionsrådet
den 19. december 2018 kl. 13:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Hanne Roed og Henrik Fjeldgaard, der havde meldt afbud.

 

I stedet deltog stedfortræder Henrik Rolfsted og Lars Grønlund.

 

Mødet blev hævet kl. 16.10.


Sagnr.: 1-30-72-205-18

1. Amgros har indgået en rabataftale om lægemidler til behandling af Cystisk Fibrose

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-145-07

2. DNU: Godkendelse af totalentreprenør til opførelse af Forum (overført til åben dagsorden punkt 50)

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-72-6-15

3. Orientering om ophør af honorering af forsendelse af biologisk materiale

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-96-18

4. Orientering om høringssvar til Rigsrevisionens udkast til beretning om rettidigheden i indsatsen for kræftpatienter

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-4-283-18

5. Ansættelse af regionsdirektør

Tilbage til toppen