Se video af mødet

Referat af regionsrådsmødet den 2. maj 2007 (pdf-fil) Referat af regionsrådsmødet den 2. maj 2007 (tillægsdagsorden)

 1. Anmodning om udtrædelse af Regionsrådet, Bilag 1
 2. Orientering om Britta Bangs indtræden i Regionsrådet
 3. Henvendelse fra Jette Skive på vegne af Dansk Folkeparti om en redegørelse vedrørende Patientkontoret, ventelistegarantien, ventelister på hospitalerne, hospitalernes opfyldelse af informationspligten mv. , Bilag 3
 4. Udpegning af repræsentanter til diverse bestyrelser
 5. Etablering af et Koordinationsudvalg på tandområdet
 6. Udpegning af medlemmer til Lokale Aktions Grupper (LAG), Bilag 6
 7. Budgetvejledning 2008 for Region Midtjylland, Bilag 7
 8. Valg af leverandør til løn- og personaleadministrativt system for perioden 1. januar 2008 - 31. december 2009
 9. Organisering af det urologiske speciale i Region Midtjylland, Bilag 9
 10. Rekruttering af indiske speciallæger til Region Midtjyllands sundhedsvæsen, Bilag 10Bilag 10.2
 11. Øgning af optaget på sygeplejerske- og radiografuddannelserne samt overvejelse om etablering af en ny radiografskole, Bilag 11
 12. Planmæssige ændringer inden for det nefrologiske speciale
 13. Ansøgning om anlægsbevilling til etablering af forskningslaboratorium på Regionshospitalet Horsens
 14. Orientering om konstitueringen af Den Videnskabsetiske Komité for Region Midtjylland, Bilag 14
 15. Orientering om undersøgelse vedrørende den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning, Bilag 15
 16. Forlængelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Region Syddanmark om drift af sygehusvaskerierne i Vejle og Brædstrup, Bilag 16
 17. Ansøgning om anlægsbevilling til etablering af en stråleterapienhed ved Regionshospitalet Herning, Bilag 17
 18. Ansøgning om anlægsmidler til renovering af centralkøkken på Århus Uni-versitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade, Bilag 18
 19. Nye behandlinger på sundhedsområdet, Bilag 19
 20. Årsregnskab 2006 for Amgros I/S, Bilag 20
 21. Ansøgning om anlægsbevilling til ombygning i forbindelse med anskaffelse af nye autoklaver på Regionshospitalet Viborg
 22. Dimensioneringen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i 2008, Bilag 22
 23. Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008, Bilag 23
 24. Aftaler med praktiserende speciallæger om tutorlægepraksis, Bilag 24
 25. Orientering om kontaktpersonordningen i Region Midtjylland
 26. Videreførelse af ordningen om udvidet lænderyg-udredning
 27. Praksiskonsulentordningen for praktiserende fysioterapeuter i Region Midtjylland
 28. Styrkelse af det psykologfaglige arbejde i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Bilag 28
 29. Godkendelse af driftsoverenskomst mellem Region Midtjylland og Bestyrelsen for Holmstrupgård om driften af den selvejende institution Holmstrupgård, herunder driften af det hidtidige tilbud 'Bo- og behandlingstilbuddet i Viborg', Bilag 29
 30. Godkendelse af driftsoverenskomst mellem Region Midtjylland og Heden-sted Kommune vedr. Bofællesskabet Overbygård, Bilag 30
 31. Orientering om Region Midtjyllands svar til Socialministeriet om praksis på det sociale område, Bilag 31
 32. Videreførelse af Vestdansk Investeringsfremme
 33. Ansøgning fra Billedskolen ved Horsens Kunstmuseum om tilskud til afholdelse af danmarksmesterskaberne i tegning, Bilag 33
 34. Ansøgning fra Foreningen Dansk Revyfestival om tilskud til afholdelse af landets første danmarksmesterskaber i amatørrevy, Bilag 34
 35. Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i 2007, Bilag 35


Tillægsdagsorden

 1. Sammensætning af bestyrelserne for privatbanerne