Referat af regionsrådmødet den 1. februar 20017 (pdf-format) 
Referat af mødet (tillægsdagsorden) (pdf-format) 
Referat af mødet (tillægsdagsorden II) (pdf-format) 

 1. Udpegning af repræsentanter til diverse bestyrelser
 2. Udpegning af repræsentanter til bestyrelsen for Jysk Linnedservice A/S, Bilag 2
 3. Indstilling af medlemmer til samrådet for abort, fosterreduktion og sterilisation, Bilag 3
 4. Nedsættelse af et regionalt Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg
 5. Organisering af det faglige klagesystem på tandlægeområdet i Region Midtjylland samt udpegning til regionstandlægenævnet
 6. Realisering af Stråleplan for Region Midtjylland, Bilag 6
 7. Anlæg af Strålebehandlingsanlæg ved Regionshospitalet Herning med tilhørende udbygning af Onkologisk Afdeling, Bilag 7
 8. Etablering af garantiklinikker i Region Midtjylland, Bilag 8
 9. Oversigt over større planelementer på sundhedsområdet til politisk behandling i 2007/2008, Bilag 9
 10. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren, Bilag 10
 11. Forbruget af sundhedsydelser i Region Midtjylland, Bilag 11
 12. Ansøgning om ændret prioritering af afsatte rådighedsbeløb til renovering af Regionshospitalet Odder, og overflytning af bevilling og rådighedsbeløb fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus til Regionshospitalet Horsens, Bilag 12
 13. Driftsbudget 2007 for tre selvejende hospicer, Anker Fjord Hospice, Hospice Limfjorden og Hospice Djursland, Bilag 13
 14. Godkendelse af anlægsbevillinger til hospitalerne til indkøb af medicoteknisk udstyr
 15. Genbehandling af ansøgning om tilskud til det regionale børnekulturprojekt "Fra Hav til Hav", Bilag 15
 16. Ansøgning om støtte til Børne- og ungdomsfestival i Viborg i april 2007, Bilag 16
 17. Forslag til samarbejdsaftale og budget for det forberedende arbejde med letbaneprojekt i Århus-området, Bilag 17
 18. Befordring af kørestolsbruger på Odderbanen, Bilag 18

Tillægsdagsorden I

 1. Kvalitetsreform for den offentlige sektor, Bilag 1

Tillægsdagsorden II

 1. Udpegning af medlemmer til regionale udviklingsråd på social- og special-undervisningsområdet