Referat fra regionsrådsmødet den 10. januar 2007 (pdf-format) 

 1. Mødeplan 2007 for Regionsrådet, Bilag 1
 2. Tegningsret for Regionsrådet
 3. Vederlagsregulativ for Regionsrådet for Region Midtjylland, Bilag 3
 4. Nedsættelse og honorering af midlertidige udvalg i Region Midtjylland i 2007, Bilag 4
 5. Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet, Bilag 5
 6. Udpegning af repræsentanter til bestyrelser uden for undervisningsområdet, Bilag 6
 7. Udpegning af politikere til samarbejdsudvalg på sundhedsområdet
 8. Organisering af indkøbsområdet og udkast til indkøbspolitik, Bilag 8
 9. Korrektion af delingsaftalen for Vejle Amt, Bilag 9
 10. Kvalitetsreform for den offentlige sektor, Bilag 10
 11. Indhold i udbudsbekendtgørelsen vedrørende EU-udbud af den gennemgående rådgivning til byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Århus, Bilag 11
 12. Godkendelse af retningslinjer for Patientkontoret i Sundhedsstaben, Region Midtjylland, Bilag 12
 13. Anmodning om godkendelse af ændrede vedtægter for Amternes Lægemiddelregistreringskontor I/S, Bilag 13
 14. Anmodning om godkendelse af udkast til interessentskabskontrakt for Amgros I/S, Bilag 14
 15. Navngivning af regionens institutioner og afdelinger indenfor psykiatri- og socialområdet, Bilag 15
 16. Behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge
 17. Studietur til East of England for Underudvalget vedrørende den regionale udviklingsplan, Bilag 17
 18. Region Midtjyllands internationale samarbejder, Bilag 18
 19. Forslag til administrationsgrundlag for kulturområdet i Region Midtjylland, Bilag 19
 20. Orientering om Anna Amalia-projektet, et initiativ til borgerinddragelse i den regionale udviklingsplanlægning
 21. Bevillingsdelegering af Anna Amalia projektet
 22. Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2007 - 2009 for Region Midtjylland, Bilag 22
 23. Vækstforums handlingsplan 2007 - 2008, Bilag 23
 24. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til erhvervsudviklingsaktiviteter, Bilag 24
 25. Letbaneprojekt i Århus-området, Bilag 25