Se video fra regionsrådsmødet 14-11-2007

Referat fra regionsrådsmødet 14. november 2007 (pdf-fil)

 1. Nedsættelse af midlertidige udvalg og politikerpaneler i 2008 og 2009 samt vedtagelse af kommissorier for udvalg og paneler og standardforretningsorden for udvalgenes virksomhed, Bilag 1
 2. Ledelses- og Styringsgrundlag for Region Midtjylland, Bilag 2
 3. Ligestillingsredegørelse 2007 for Region Midtjylland, Bilag 3
 4. Offentliggørelse af budget 2008
 5. Beretning vedrørende revisionen af Århus Amts årsregnskab for 2006, Bilag 5
 6. Tillæg til efterreguleringsoversigten i forbindelse med delingsaftalen for Århus Amt, Bilag 6
 7. Beretning vedrørende revisionen af Viborg Amts årsregnskab for 2006, Bilag 7
 8. Tillæg til efterreguleringsoversigten i forbindelse med delingsaftalen for Viborg Amt, Bilag 8
 9. Beretning vedrørende revisionen af Ringkjøbing Amts årsregnskab for 2006, Bilag 9
 10. Tillæg til efterreguleringsoversigten i forbindelse med delingsaftalen for Ringkjøbing Amt, Bilag 10
 11. Beretning vedrørende revisionen af Forberedelsesudvalget for Region Midtjyllands årsregnskab for 2006, Bilag 11
 12. Orientering om evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan, Bilag 12
 13. Orientering af Ekspertpanelet vedr. sygehusinvesteringer, Bilag 13
 14. Ombygning af Hospitalsapoteket Århus, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus
 15. Kronisk sygdom - Vision og strategi for en forbedret indsats, Bilag 15
 16. Kommissorium for udredning vedrørende nyt hospital i Vestjylland, Bilag 16
 17. RehabiliteringsCenter Dallund
 18. Orientering om varetagelsen af kirurgi for kræft i æggestok
 19. Orientering om resultater vedrørende diabetes fra Det Nationale Indika-torprojekt (NIP), Bilag 19
 20. Orientering om hjertetransplantationer på Århus Universitetshospital, Skejby
 21. Godkendelse af høringssvar til udkast til rapport fra Danske Regioner: Fremtidens ambulante psykiatri, Bilag 21
 22. Overtagelse af ejendommen Engtoften 5, Viby
 23. Status vedr. tilsyn i Region Midtjylland på det sociale og socialpsykiatriske område, Pjecen: Fælles tilsynsprincipper for de regionale tilbud, Bilag 23.1Notat om status, Bilag 23.2
 24. Høring af forslag til psykiatriplan for Region Midtjylland, Bilag 24
 25. Orientering om Region Nordjyllands hjemtagelse af psykiatriske patienter med heraf følgende forslag til omlægning af Regionspsykiatrien Kjellerup, Regionspsykiatrien Skive og Regionspsykiatrien Viborg, Bilag 25
 26. Orientering om alle kommuners godkendelse af Rammeaftale 2008 på social- og specialundervisningsområdet
 27. Orientering om belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale til-bud for tredje kvartal 2007, Bilag 27
 28. Udpegning af et medlem til hver af bestyrelserne for to Lokale Aktions Grupper (Fiskeri LAG-er) under Fiskeriprogrammet 2007 - 2013
 29. Investeringsplan for privatbanerne, Bilag 29
 30. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til gennemførelse af projektet Mere uddannelse, Bilag 30
 31. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til forprojektet "Vækst 2011 - Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk"
 32. Vedtagelse af udtalelse om uddannelsesinstitutionernes udbud af fælles-indgange til erhvervsfaglige uddannelser i 2008, Bilag 32
 33. Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner, Bilag 33


Lukket dagsorden:

 1. Godkendelse af køb af ejendom i forbindelse med etablering af stråleterapienhed ved Regionshospitalet Herning
 2. Jordkøb til Det Nye Universitetshospital i Århus
 3. Udbudssag