Se video fra regionsrådsmødet 20-06-07

Referat af regionsrådsmødet 20. juni 2007 (pdf-fil)

 1. Vedtagelse af mødeplan for 2008 for Regionsrådet, Bilag 1: Møder i Regionsråd og Forretningsudvalg 2008 
 2. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Johannes Flensted-Jensen vedr. omfanget af lægers bibeskæftigelse, bilag 2 
 3. Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning, Bilag 3: Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland 
 4. Udpegning af repræsentanter til diverse bestyrelser
 5. Oprettelse af Samarbejdsudvalg for psykologer, Bilag 5 
 6. Udpegning af medlem til bestyrelsen i SAD I/S, bilag 6 
 7. Efterregulering af delingsaftaler for amterne, Bilag 7 
 8. Godkendelse af anlægsregnskab for opførelsen af erstatningsbyggeri for Bostedet Søndermarken, etape 2
 9. Studietur til Kaiser Permanente for det midlertidige udvalg vedr. primær sundhed, Bilag 9
 10. Godkendelse af garantierklæringer i forbindelse med brug af lægemidlet Thalidomid
 11. Indførelse af mammografiscreening i Region Midtjylland, Bilag 11
 12. Ændret struktur og opgavefordeling mellem Regionshospitalerne Lemvig, Tarm og Ringkjøbing inden for Hospitalsenhed Vest, Bilag 12
 13. Forslag til praksiskonsulentordning på kiropraktorområdet i Region Midtjylland
 14. Hospice og EPJ
 15. Afholdelse af "Store Uddannelsesdag" på hospitalerne i Region Midtjylland 23. november 2007
 16. Høring af Den Danske Kvalitetsmodel, Bilag 16
 17. Samarbejde med Århus Kommune vedr. forberedelse af salg af Århus Sygehus' bygninger i forbindelse med Det Nye Universitetshospital
 18. Risikoanalyse for Det Nye Universitetshospital i Århus, Bilag 18
 19. Indstilling fra direktionen om at administrationens forslag til akutplan for Region Midtjylland sendes i høring, Bilag 19
 20. Orientering om review af EPJ-aktiviteter i Danmark, Bilag 20
 21. Orientering om høreapparatsbehandling i Region Midtjylland, Bilag 21
 22. Status om beregning af basislinierne for hospitalerne i Region Midtjylland, Bilag 22
 23. Godkendelse af Benyttelsesaftaler for 2007 - Region Nordjylland/Region Midtjylland - Region Syddanmark/Region Midtjylland, Bilag 23
 24. Orientering om tilsyn i Region Midtjylland, Bilag 24
 25. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007, Bilag 25
 26. Orientering om resultaterne af de kommunale redegørelser på social- og specialundervisningsområdet
 27. Sammenlægning af tilbuddet Trindvold og Enghuset
 28. Etablering af regionalt kontaktforum for handicap, Bilag 28
 29. Ansøgninger fra VUC Århus, VUC Djursland og Århus Akademi om oprettelse af nye uddannelsesudbud, Bilag 29
 30. Bevilling af formåls- og tidsbestemt udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner, Bilag 30
 31. Godkendelse af studietur til Mecklenburg-Vorpommeren for Udvalget vedrørende Kultur, Turisme og Oplevelsesøkonomi, Bilag 31
 32. Godkendelse af studietur til Västre Götaland i Sverige for Udvalget vedrørende landdistrikter, Bilag 32
 33. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til initiativer til landdistriktsudvikling
 34. Indstilling fra Vækstforum om anvendelse af midler til formålsbestemte puljer under Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi, Bilag 34
 35. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til forberedelse af en megasatsning inden for fødevarer, Bilag 35
 36. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Markedsplads for højtuddannede, Bilag 36