Se video fra regionsrådsmødet 22-08-07

Referat af regionsrådsmødet den 22. august 2007 (pdf-fil)

 1. Orientering om NIP resultater vedrørende lungecancer for hospitalerne i Region Midtjylland, Bilag 1
 2. Ansøgning om anlægsbevilling til Klinisk Fysiologisk Afdeling på Regionshospitalet Randers
 3. Strategi for Patientsikkerhedsindsatsen i Somatisk Sygehusregi, Bilag 3
 4. Harmonisering af særregler for patientkørsel og kørselsgodtgørelse i for-bindelse med sygehusbehandling i Region Midtjylland, Bilag 4
 5. Orientering om den bygningsmæssige indretning af den kommende stråleterapienhed ved Regionshospitalet Herning, Bilag 5
 6. Orientering om presserende anlægssager på det somatiske område, Bilag 6
 7. Orientering om kontaktpersonordningen
 8. Status vedrørende Patientkontoret, Bilag 8
 9. Godkendelse af honorar for Amgros I/S' bestyrelse, Bilag 9
 10. Redegørelse for licitationsresultat samt forslag til ændringer til projektet vedrørende etablering af stråleterapienhed ved Regionshospitalet Herning, Bilag 10
 11. Orientering om revidering af sundhedsaftalerne, Bilag 11
 12. Etablering af stamcelletransplantationsprogram på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Bilag 12
 13. Ændring af behandlingsfrist fra 2 til 1 måned pr. 1. oktober 2007, Bilag 13
 14. Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark i høring, Bilag 14
 15. Økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatripulje 2007-2010
 16. Godkendelse af vedtægter for Ungdomshjemmet Holmstrupgård, Bilag 16
 17. Ansøgning fra Global Music Festival om støtte til afholdelse af verdensmusikfestival, Bilag 17
 18. Bevilling af tilskud til museumsstilling på Hjerl Hede
 19. Bevilling af udviklingstilskud til projekt "INFOD", Bilag 19
 20. Godkendelse af forslag til Region Midtjyllands internationale humanitære samarbejde, Bilag 20
 21. Vedtagelse af procedure for Regionsrådets beslutninger om finansiering af erhvervsudviklingsinitiativer, Bilag 21
 22. Indstilling fra Vækstforum om reservation af økonomisk ramme til udmøntning af en megasatsning inden for energi og miljø, Bilag 22
 23. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til forberedelse af en megasatsning inden for erhverv-sundhed, Bilag 23
 24. Indstilling fra Vækstforum om reservation af økonomisk ramme til gennemførelse af projekt Kompetenceplatform, Bilag 24
 25. Indstilling fra Vækstforum om reservation af økonomisk ramme til initiativet ”Mere Iværksætteri i uddannelser”, Bilag 25
 26. Indstilling fra Vækstforum om reservation af økonomisk ramme til etablering af en energi-forskerpark, Bilag 26
 27. Godkendelse af fremrykning af fornyelse af Lemvigbanens sikringsanlæg, Bilag 27
 28. Beskikkelse af sagkyndige retsmedlemmer til Vestre landsretskreds, Bilag 28
 29. Status for arbejdet med hensigtserklæringerne i budgetforliget for 2007, Bilag 29
 30. Vedtagelse af indkøbspolitik for Region Midtjylland, Bilag 30
 31. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik, Bilag 31
 32. Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Viborg, Bilag 32
 33. Økonomi- og aktivitetsrapport juni 2007, Bilag 33
 34. Overførsler fra 2006 til 2007, Bilag 34
 35. Revisionsberetning vedrørende opstart af revisionen for årsregnskabet for 2007, Bilag 35
 36. Regulering af bloktilskud for 2007 og forslag til budgetomplaceringer, Bilag 36
 37. Nedbringelse af udgiftspres 2007, Bilag 37
 38. Forslag til regionsbudget 2008, Bilag 38


Lukket dagsorden
1. Godkendelse af køb af ejendomme i forbindelse med etablering af stråleterapienhed ved Regionshospitalet Herning