Se video fra regionsrådsmødet 23-05-07

Dagsorden til regionsrådsmødet den 23. maj 2007 (pdf-fil) Referat af regionsrådmødet den 23. maj 2007

 1. Udpegning af repræsentanter til diverse bestyrelser
 2. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006, Bilag 2
 3. Århus Amts regnskab 2006, Bilag 3
 4. Viborg Amts regnskab 2006, Bilag 4
 5. Ringkjøbing Amts regnskab 2006, Bilag 5
 6. Økonomirapport marts 2007, Bilag 6 
 7. Bilag til Kasse- og Regnskabsregulativet, Bilag 7
 8. Videreførelse af Sundheds- og Patientskolen i Grenaa, Bilag 8 
 9. Orientering om ændring af centerstrukturen i Hospitalsenheden Vest
 10. Projekt for produktivitetsfremmende omlægninger i stråleterapien på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Bilag 10 
 11. Samling af brystkræftkirurgi og endetarmskræftkirurgi inden for Hospitalsenhed Vest, Bilag 11
 12. Etablering af lærings- og mestringskonceptet, Bilag 12
 13. Organisering af genoptræning og rådgivning af børn og unge med handicap i Region Midtjylland, Bilag 13
 14. Orientering om resultaterne af stressundersøgelse blandt den voksne befolkning i Region Midtjylland, Bilag 14 
 15. Orientering om strategi for formidling af resultater fra "Hvordan har du det?"
 16. Orientering om rapport vedr. sundhedscentre i Region Midtjylland, Bilag 16
 17. Arkæologisk undersøgelse af jordarealer til Det Nye Universitetshospital i Århus, Bilag 17
 18. Aftale med donorkorpsene om betingelserne for afgivelse og modtagelse af humant blod, Bilag 18
 19. Etablering af bestyrelse på Tale-/Høreinstituttet, Bilag 19
 20. Licitationsresultat vedr. Solbakken, Risskov, Bilag 20 
 21. Udvidet ret til udredning og behandling i børne- og ungdomspsykiatrien, Bilag 21
 22. Indstilling fra Vækstforum om bevilling af stiftelseskapital til den erhvervsdrivende fond OPTEK, Bilag 22 
 23. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til medfinansiering af it-kompetencecentret ISIS Katrinebjerg II, Bilag 23
 24. Rapport og regnskab fra studietur til East of England 29. - 31. januar 2007, Bilag 24
 25. Fusion af Forskerpark Aarhus A/S og IT-Huset Katrinebjerg A/S
 26. Nordsøkommissionens og Østersøkommissionens generalforsamlinger 2008, Bilag 26