Se video fra regionsrådsmødet 24-10-07

  Referat (pdf-fil) Bilag:
  Spørgsmål til spørgetiden fra Søren Ellekær Hansen, Randers, angående jernbaner i regionen Bilag
1. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Unge Forskere 2008 Bilag 1
2. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til tre aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede Bilag 2
3. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Sund turisme – forret-ningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland Bilag 3
4. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland Bilag 4
5. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til erhvervsudviklingsaktiviteter inden for innovation, iværksætteri, brobyggerfunktioner og it Bilag 5
6. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008 - 2010 Bilag 6
7. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Midttrafik, kommunerne og Region Midtjylland Bilag 7
8. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Bilag 8
9. Oplæg til proces omkring udarbejdelsen af servicestrategi for Region Midtjylland Bilag 9
10. Orientering om høringssvar til Rigsrevisionen vedrørende udkast til beretning om Cancerregistret  
11. Økonomirapport oktober 2007 Bilag 11
12. Akutplan for Region Midtjylland Bilag 12
13. Ombygning på Intensiv Terapi Afsnit og Observationsafsnittet på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Bilag 13
14. Nedsættelse af yderligere en videnskabsetisk komité for Region Midtjylland Bilag 14
15. Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland Bilag 15
16. Godkendelse af sammenlægning af Amgros I/S og SAD I/S Bilag 16        
17. Gråzoner på patientkørselsområdet  
18. Godkendelse af §2 aftale om behandling af muskelsvindspatienter og patienter med ALS i forbindelse med pneumoni Bilag 18
19. Projektorganisation til Det Nye Universitetshospital, herunder anlægsbudget 2008 Bilag 19
20. Undersøgelse af kontaktpersonordningen i Region Midtjylland Bilag 20
21. Foreløbig plan for offentliggørelse og præsentation af administrationens forslag til psykiatriplanen Bilag 21
22. Anlægsbevilling til etablering af Bo Horsens  
23. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Kaj Møldrup Christensen om at gøre Region Midtjylland til den mest energirigtige region i Danmark Bilag 23
24. Henvendelse fra regionsrådsmedlemmerne Tove Videbæk og Ulla Fasting vedrørende hjemtransport af døende Bilag 24
25. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Poul Müller vedrørende prioritering på sundhedsområdet Bilag 25