Se video fra regionsrådsmødet 26-09-07

Referat fra regionsrådsmødet den 26. september 2007 (pdf-fil)

 1. Udpegning af medlemmer til regionalt kontaktforum på handicapområdet, Bilag 1
 2. Godkendelse af Rammeaftale 2008 på social- og specialundervisningsområdet, Bilag 2
 3. Udmøntning af tilskudsmidlerne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatripulje 2007-2010, Bilag 3
 4. Orientering om belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for andet kvartal 2007, Bilag 4
 5. Orientering om resultater vedrørende skizofreni fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP), Bilag 5
 6. Orientering om delegationsbesøg m.v. i Region Midtjylland i forbindelse med FN’s klimakonference i 2009
 7. Vedtagelse af procedure for godkendelse af lokale aktionsgruppers (LAG) udviklingsstrategier
 8. Godkendelse af forslag til afslutning af arbejdet med kortlægning af gamle jordforureninger, Bilag 8
 9. Resultaterne af Anna Amalia-projektet, Bilag 9
 10. Videreførelse af Vestdansk Investeringsfremme, Bilag 10
 11. Indstilling fra Vækstforum om reservation af økonomisk ramme til Iværksætterprogram for vækstiværksættere, Bilag 11
 12. Ansøgning fra KIC (Kunsthåndværk i Centrum) om støtte til formidling, Bilag 12
 13. Ansøgning fra Human Entertainment om tilskud til initiativet "Alletiders Børnekor" - musikprojekt 2008 - 2009, Bilag 13
 14. Ansøgning fra The Animation Workshop om tilskud til festival aktiv Animation 2008 - kulturmøder i historiens løb, Bilag 14
 15. Ansøgning fra internetportalen aarhus.nu om tilskud til at udvikle en kulturportal på internettet - fra kunstportal til kulturportal, Bilag 15
 16. Indgåelse af samarbejdsaftale mellem Györ-Moson-Sopron Amt (Ungarn) og Region Midtjylland, Bilag 16
 17. Godkendelse af studietur til Berlin for Udvalget vedr. den regionale kollektive trafik og infrastruktur, Bilag 17
 18. Udpegning af to medlemmer til Vækstforum for Region Midtjylland, Bilag 18
 19. Udpegning af medlemmer til overvågnings- og styringsudvalg for Interreg IV Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet
 20. Udpegning af repræsentanter til diverse bestyrelser
 21. Ændringer til budgetforslag 2008, Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland, Bilag 21.1Forslag til BUDGET 2008 og budgetoverslag 2009-2011, Bilag 21.2,  Bevillingsregler, Budgetoversigter samt Investeringsoversigt med bemærkninger, Bilag 21.3
 22. Ændring af bevillings- og kompetenceregler for budget 2008, Bilag 22
 23. Økonomi- og aktivitetsrapport september 2007, Bilag 23
 24. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Byggeregulativ, Bilag 24
 25. Orientering om efterregulering af delingsaftaler for Ringkjøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt
 26. Rigsrevisionens undersøgelser og høringssvar til udkast til beretning vedrørende it-understøttelsen af hospitalernes opgaver
 27. Region Midtjyllands overtagelse af Hospice Søholm, Bilag 27
 28. Plan for den palliative indsats i Region Midtjylland, Bilag 28
 29. Redegørelse for sagen vedrørende operationer for blærehalskirtelkræft på Regionshospitalet i Holstebro, Bilag 29
 30. Servicemål for siddende patientbefordring i Region Midtjylland
 31. Omlægning af behandling af patienter med truende respirationssvigt på Regionshospitalet Skive, Bilag 31
 32. Interne vikarkorps på regionens hospitaler, Bilag 32
 33. Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland, Bilag 33
 34. Godkendelse af revisionsberetninger vedr. statstilskud i 2006 til øget aktivitet på sygehusområdet mv., Bilag 34
 35. Fornyelse af overenskomsten vedrørende lægebetjeningen på Anholt, Bilag 35
 36. Regler for deling af ydernummer på fysioterapiområdet, Bilag 36
 37. Orientering om opgørelse af kontaktpersonordning 3. kvartal 2007
 38. Rapport om ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj
 39. Akut kræftbehandling, Bilag 39