Den 1. 1. 2014 trådte åbenhedsordningen i kraft. Åbenhedsordningen betyder, at der løbende skal offentliggøres oplysninger om regionsrådsformandens repræsentationsudgifter, rejseudgifter og varetagelse af officielle repræsentative opgaver, ligesom ordningen skal omfatte en vis fremadrettet information om den kommende måneds officielle aktiviteter.