December 2015

8. december

Forretningsudvalgsmøde

9. december

Besøg af ungarsk amtsborgmester

9. december

Oplæg på erhvervskonference Business by design, Aarhus

9. december

Åbning af Business Conference på Innovatorium A/S, Herning

11. december

Bestyrelsesmøde Grenaa Havn

14. december

Besøg fra Dansk Industri ppå DNU

15. december

Vækstforum

16. december

Regionsrådsmøde

16. december

Repræsentantskabsmøde Messecenter Herning

 

 

November 2015

10. november

Overrækkelse af turistpris til turismevækstkonference

16. november

Møde i Letbanerådet

17. november

Forretningsudvalgsmøde

20. november

Møde i Danmarks Vækstråd

23. november

Bestyrelsesmøde Gammel Estrup

23. november

Temamøde regionsrådet

23. november

Oplæg Viborg Bylægeforening - Prioriteringer i sundhedsvæsenet

24. november

AU Hernings Eksterne Råd

24. november

Lancering af MTIC's (MedTech Innovation Consortium)'s nye strategi

25. november

Reception ny koncerndirektør Christian Boel

25. november

Regionsrådsmøde

25. november

Midtvejsvalg - debat TV2 Østjylland

26. november

Møde med de øvrige regioners regionsrådsformænd

27. november

Indvielse af Høreklinik

 

 

Oktober 2015

2. oktober

Forretningsudvalgsmøde Gammel Estrup

2. oktober

Reception borgmester Jørgen Gaarde, Skanderborg - 60 år

5. oktober

Konference om energi

8. oktober

Udstillingsåbning MONET - Lost in Translation + middag

9. oktober

Velkomstreception Stephanie Lose og Jane Kraglund, Region Syddanmark

19. oktober

Oplæg regionsældrerådet, Viborg

20. oktober

Forretningsudvalgsmøde

20. oktober

Paneldebat i Lægeforeningen Midt

21. oktober

Bestyrelsesmøde Grenaa Havn A/S

21. oktober

Vækstforum

22. oktober

Erhvervskonference - Herning Eksterne Råd

23. oktober

Midtvejsarrangement for regionsrådsmedlemmer

26. oktober

Temamøde regionsrådet

28. oktober

Bestyrelsesmøde Den Gamle By

28. oktober

Regionsrådsmøde

28. oktober

Repræsentantskabsmøde Messecenter Herning

 

 

 

 

September 2015

1. september

Deltagelse ved regentparrets besøg i Syddjurs Kommune

2. september

Ekstraordinært forretningsudvalgsmøde

6. september

Bispevielse Århus Stifts nye biskop Henrik Wigh-Poulsen

7. september

Ekstraordinært regionsrådsmøde

8. september

Møde i bestyrelsen for Aarhus 2017

11. september

Årsfest Aarhus Universitet

14.-17. september

Besøg i Shanghai i anledning af fejringen af 65-året for indgåelse af diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Kina

18. september

1. spadestik Nyt Psykiatrisk Center, Skejby

21. september

Besøg af kroatisk ambassadør

22. september

Forretningsudvalgsmøde

23.-24. september

Underskrift af Social Aftale i Ungarn

25. september

Indvielse ny SOSU-skole, Aarhus

28. september

Temamøde i regionsrådet

29. september

Oplæg for "Aktuelle Aftner", Auning

30. september

Regionsrådsmøde

 

 

August 2015

5. august

Besøg fra Københavns Kommune og Region Hovedstaden i Psykiatriens Hus, Silkeborg

6. august

Bestyrelsesmøde Grenaa Havn

8.-9. august

Deltagelse i 24 timers løbet i Viborg

14. august

Forretningsudvalgsmøde

14. august

Velkomstreception for regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen

25. august

Vækstforum

26. august

Regionsrådsmøde

26. august

Repræsentantskabsmøde Messecenter Herning

27. august

1. spadestik ombygning Bækketoften, Hedensted

27. august

Middag Løvenholm Fonden (i egenskab af formand for bestyrelsen for Gammel Estrup Herregaardmuseum)

28. august

Bestyrelsesmøde Sculpture by the Sea

28. august

Afskedsreception hospitalsdirektør Henning Vestergaard, Hospitalsenheden Vest

31. august

Møde mellem forretningsudvalget og folketingsmedlemmer valgt i Region Midtjylland

31. august

Møde i kontaktudvalget (borgmestrene i Region Midtjylland)

 

 

 

 

Juni 2015

1. juni

Lancering af nyt design af Aarhus Letbane

3. juni

Hilse på østrigsk delstatsminister for videnskab og uddannelse

3. juni

1. spadestik Hovedvej A15

4. juni

Preview på Sculpture Inside

5. juni

Gammel Estrup - grundlovsarrangement

5. juni

Eksklusiv VIP Champagne-buffet via ARos

6. juni

Åbningstale Hjertedage, Skaføgård

8. juni

Fejring af 65-året for samarbejde med Kina, Moesgaard Museum

10. juni

Besøg fra Tanzania på Aarhus Universitetshospital

10. juni

Ikast-Brande Gymnasium - oplæg om ny strategi

12-13. juni

Folkemøde Bornholm

16. juni

Forretningsudvalgsmøde

16. juni

Politisk møde Aarhus 2017

17. juni

Vækstforum

19. juni

Konference - seance for Strokecenteret

19. juni

Åbningsreception Gudenå Hospice

19. juni

Afskedsreception biskop Kjeld Holm

22. juni

Dimissionstale Viborg Handelsskole

23. juni

International Community konference

23. juni

Indvielse af nyt tilbud for unge voksne med autisme i Horsens

24. juni

Ekstraordinært forretningudvalgsmøde

24. juni

Regionsrådsmøde

25. juni

Åbning af testcenter i Horsens

25. juni

Åbning af "Hverdag i 1974" i Den Gamle By

26. juni

Afskedsreception regionsdirektør Bo Johansen

30. juni

Oplæg på CEO arrangement, Danske Bank

 

 

Maj 2015

12. maj

Politisk møde om klimatilpasning

19. maj

Forretningsudvalgsmøde

20. maj

Budgetseminar i regionsrådet

26. maj

Temamøde i regionsrådet

27. maj

Regionsrådsmøde

28. maj

Bestyrelsesmøde Den Gamle By

29. maj

1. spadestik Dansk Center for Partikelterapi

29. maj

Overrækkelse af landsbypris 2015

 

 

April 2015

7. april

Morgenmøde Viborg Executive Forum

7. april

Oplæg for direktører for HHX og HTX

7. april

Møde mellem Grete Christensen og de præhospitale sygeplejersker

8. april

Reception i anledning af Dronningens 75 års fødselsdag på Aarhus Rådhus

8. april

Festforestilling og souper i anledning af Dronningens fødselsdag

10. april

Forretningsudvalgsmøde Gammel Estrup

13. april

Velkomst ved 10 års jubilæum, Center for sygeplejeforskning

13. april

Vækstforum

14. april

Oplæg ved det årlige rektormøde

15. april

Oplæg på Careware 2015

15. april

Gallataffel i anledning af Dronningens 75 års fødselsdag på Christiansborg

21. april

Forretningsudvalgsmøde

22. april

Danske Regioners konference ”Patienten får ordet”

23. april

Danske Regioners generalforsamling

29. april

Regionsrådsmøde

 

 

Marts 2015

2. marts

Besigtigelsestur med Regionsrådet

2. marts

Kontraktunderskrivelse Dansk Center for Partikelterapi

3. marts

Oplæg om kompetenceudvikling i Region Midtjylland

3. marts

Rejsegilde N3, Skejby

3. marts

Besøg fra Foreningen af Fremmede Magters Konsuler, Skejby

10. marts

Oplæg på konference om offentlig styring

11. marts

Oplæg Konference Væksthus Midtjylland

11. marts

Besøg af Kristian Thulesen Dahl + Jette Skive på Aarhus Universitetshospital

16. marts

Møde i kontaktudvalget (borgmestrene i Region Midtjylland)

16. marts

Besøg af østrigsk delegation på Aarhus Universitetshospital

17. marts

Forretningsudvalgsmøde

18. marts

Dialogmøde Lægeforeningen Midtjylland

23. marts

Temamøde i Regionsrådet

25. marts

Regionsrådsmøde

25. marts

Oplæg Skivehus Rotary, Højslev

27. marts

Besøg i Region Hovedstaden

 

 

Februar 2015

6. februar

Indvielse af Grenaa Sundhedshus

9. februar

Oplæg LO Aarhus Seniorer

17. februar

Forretningsudvalgsmøde

18. februar

Møde i Vækstforum

23. februar

Temamøde i Regionsrådet

25. februar

Ekstraordinært forretningsudvalgsmøde

25. februar

Regionsrådsmøde

28. februar

Dialogmøde - Borgernes Sundhedsvæsen, Bjerringbro

 

 

Januar 2015

6. januar

Nytårskur Midtjysk Lederforum, Brande

9. januar

Reception ved 25 års jubilæum som amtsborgmester/regionsrådsformand

12. januar

Diplomoverrækkelse Akademiet for Talentfulde unge, Viby

13. januar

Besøg fra Silkeborg Rotary Klub, Viborg

19. januar

Møde mellem forretningsudvalget og medlemmer af Folketinget, valgt i Region Midtjylland

19. januar

Forretningsudvalgsmøde

20. januar

Indvielse af ny prøve-fødestue, Regionshospitalet Herning

26. januar

Temamøde i Regionsrådet