December 2014

2. december

Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde Messecenter Herning

3. december

Møde i Vækstforum

9. december

Forretningsudvalgsmøde

9. december

Oplæg ved Pensionsselskabet, Ebeltoft

11. december

Møde i Danmarks Vækstråd

12. december

Konference om Urbanisering, Ringkøbing

15. december

Besigtigelsestur for Regionsrådet

15. december

Temamøde i Regionsrådet

17. december

Regionsrådsmøde

 

 

November 2014

4. november

TurismeVækstkonference, Viborg

5. november

Afslutning af innovationsdagen i Region Midtjylland, Bjerringbro

6. november

Aarhus Universitet Hernings Eksterne Råd

10. november

Bestyrelsesmøde Gammel Estrup Herregaardsmuseum

11. november

Arrangement Vækst- og udviklingsstrategi - Vækstforum og Regionsråd, Horsens

13. november

Drøftelse af Vækstpartnerskabsaftale – Vækstforum

18. november

Forretningsudvalgsmøde

20. november

Åbningen af Media Architectur Biennalen 2014, Aarhus

23. november

Bispevielse, Viborg Domkirke

24. november

Bestyrelsesmøde Aarhus 2017

25. november

Rejsegilde N4, Det Nye Universitetshospital, Skejby

26. november

Regionsrådsmøde

26. november

Oplæg i Regionsrådssalen for Herning kreds

28. november

Politisk møde for regions- og kommunalpolitikere - energi i klima, Silkeborg

 

 

Oktober 2014

1. oktober

RETHINK Kulturturisme afslutningskonference, Aarhus

2. oktober

Oplæg Ældresagen, Ringkøbing

2. oktober

Oplæg temadag for Yngre Læger, Aarhus

3. oktober

Kattegatkonference, Kalundborg

6. oktober

Åbningen af Ungdomsmodtagelsen UngMod 24-7, Herning

6. oktober

Ministerbesøg og konference AU Hernings Eksterne Råd, Herning

10. oktober

Åbning af Moesgaard Museum

20. oktober

Konference om udredningsretten, Aarhus

21. oktober

Forretningsudvalgsmøde

22. oktober

Besøg af Lars Løkke Rasmussen på DNU, Skejby

22. oktober

Tillykke-tale til årets gazellevindere i Region Midtjylland, Aarhus

22. oktober

Foredrag LO Seniorer Silkeborg

23. oktober

Åbning af skurvogn, Gødstrup

23. oktober

Oplæg til Knæk Cancer Ugen, Viborg

23. oktober

Oplæg Ledelsesakademi for yngre læger i psykiatrien, Viborg

27. oktober

Temamøde i regionsrådet

28. oktober

Møde i Vækstforum

29. oktober

Regionsrådsmøde

30. oktober

Oplæg - Reception i anledning af ungarsk jubilæum

 

 

September 2014

1. september

Besigtigelsestur med Regionsrådet

4. september

Afsked amtsborgmester Bacs Kiskun Amt fra Ungarn, Aarhus

5. september

Indvielse af Navitas, Aarhus

5. september

Bestyrelsesmøde Sculpture by the Sea

5. september

Åbning af FOOD Festival, Aarhus

9. september

Bestyrelsesmøde Aarhus 2017

9. september

Indvielse af Vestdansk Center for Rygmarvsskadede, Viborg

9. september

Afskedsreception borgmester Søren Pape Poulsen, Viborg

12. september

Årsfest Aarhus Universitet

16. september

Forretningsudvalgsmøde

16. september

Rejsegilde Gudenå Hospice, Brædstrup

22. september

Temamøde i regionsrådet

23. september

Forretningsudvalgsmøde Gammel Estrup Herregaardsmuseum

23. september

Premiere Dicte, Aarhus

24. september

Ekstraordinært forretningsudvalgsmøde

24. september

Regionsrådsmøde

24. september

Deltagelse i arrangement - Øst for paradis, Aarhus

25. september

Paneldebat nye medlemmer af Europaparlamentet, Bruxelles

29. september

Besigtigelsestur med Regionsrådet

30. september

Officiel indvielse af landsdækkende helikopterordning, Billund

 

 

August 2014

1.-10. august

Ferie

9.-10. august

Deltagelse i 24 timers løbet i Viborg

11. august

Bestyrelsesmøde Fonden Aarhus 2017

15. august

Forretningsudvalgsmøde

16. august

Ildfestregatta – inviteret af Silkeborg Byråd

18. august

Gæst i Kirkemagasinet, TV-Midt/Vest

18. august

Temamøde i regionsrådet

19. august

Møde i Vækstforum

19. august

Skyde DHL stafetten i gang i Aarhus + løbetur

20. august

Regionsrådsmøde

21. august

Indvielse af fælles akutmodtagelse Regionshospitalet Randers + 1. spadestik fase 2

25. august

Møde mellem forretningsudvalg og folketingsmedlemmer valgt i Region Midtjylland

25. august

Møde i kontaktudvalget (borgmestrene i Region Midtjylland)

25. august

Generalforsamling Midtjyllands EU-kontor

25.-28. august

Underskrift af samarbejdsaftale i Shanghai

29. august

Gallareception og koncert Aarhus Festuge

 

 

Juli 2014

1. juli

Modtagelse af Regentparret på Aarhus Havn

3. juli

Omegnsreception Marselisborg

5.-31. juli

Ferie

 

 

Juni 2014

6. juni

Brandes 100 års jubilæum

10. juni

Indvielse af P-hus Regionshospitalet Horsens

12.-14. juni

Folkemøde på Bornholm

16. juni

Indvielse af 10 nye boliger på Sønderparken, Hornsyld

17. juni

Forretningsudvalgsmøde

18. juni

Indvielse Biocluster, Foulum

19. juni

Afsluttende konference om Vækstforums initiativ "Genvej til ny viden"

23. juni

Temamøde Regionsrådet

23. juni

Båltale Holme Sognegård

25. juni

Forretningudvalgsmøde

25. juni

Regionsrådsudvalgsmøde

 

 

Maj 2014

9. maj

Debatmøde uddannelseskoordinatorer - uddannelseslæger i almen medicin

12. maj

Besigtigelsestur med regionsrådet

14. maj

Møde i Vækstforum

14. maj

Politisk møde om Aarhus 2017 for borgmestre, kulturudvalgsformænd, byrådsmedlemmer og regionsrådsmedlemmer

14. maj

Fyraftensmøde Filmbyen Aarhus

19. maj

Bestyrelsesmøde Gammel Estrup Herregårdsmuseum

19. maj

Afsked med ungarsk amtsborgmester Györ-Moson-Sopron i Den Gamle By

20. maj

Budgetseminar i regionsrådet

22. maj

Rejsegilde byggefelt N2, Det Nye Universitetshospital, Aarhus

26. maj

Temamøde i Regionsrådet

28. maj

Bestyrelsesmøde Den Gamle By

28. maj

1. spadestik Akutcenteret, Hospitalsenhed Midt

28. maj

Regionsrådsmøde

28. maj

Åbning på ARos

 

 

April 2014

4. april

Bestyrelsesmøde Fonden Aarhus 2017

5. april

Åbningstale ved arrangementet ”Find Vej dagen”

22. april

Forretningsudvalgsmøde

22. april

Oplæg hos Aarhus Y Mens Club Nordstjernen - Fremtidens Sundhedsvæsen

23. april

Møde i Letbanerådet

28. april

Temamøde i regionsrådet

30. april

Regionsrådsmøde

 

 

Marts 2014

4. marts

1. spadestik Århus Social- og Sundhedsskole

5. marts

Møde i Vækstforum

10. marts

Møde i kontaktudvalget (borgmestrene i Region Midtjylland)

11. marts

Forretningsudvalgsmøde

11. marts

Gæst ved aftensang i Lyseng Kirke

13. marts   

Nordsøkommissionens 25 års jubilæum

17. marts

Ekstraordinært forretningsudvalgsmøde

17. marts

Temamøde i regionsrådet

19. marts

Regionsrådsmøde

24. marts   

Besigtigelsestur med regionsrådet

27. marts

Generalforsamling Danske Regioner (deltager både som regionsrådsformand i Region Midtjylland og som formand for Danske Regioner)

31. marts

Fødselsdagsreception for direktør Thomas Bloch Ravn, Den Gamle By

 

 

Februar 2014

17. februar

Besigtigelsestur med regionsrådet

18. februar 

Forretningsudvalgsmøde

19. februar 

Bestyrelsesmøde Aarhus 2017

24. februar

Temamøde i regionsrådet

25. februar

Besøg på Akutbilen i Skive

25. februar 

Dialogmøde med Lægeforeningen

26. februar 

Regionsrådsmøde

28. februar 

Afsked rektor Lars Scheibel, Aarhus Katedralskole

29. februar

Åbningstale ved Badminton Danmarks Mesterskaber U19

 

 

Januar 2014

4. januar    

 

Sport 2013, Jyske Bank Boxen (inviteret som medlem af repræsentantskab af Messecenter Herning)

7. januar

Forretningsudvalgsmøde

7.-8. januar

Døgnseminar for regionsrådet

12. januar

EM Håndbold, Jyske Bank Boxen (inviteret som medlem af repræsentantskab af Messecenter Herning)

14. januar

Repræsentantskabsmøde Messecenter Herning

14. januar

 

EM Håndbold, Jyske Bank Boxen (inviteret som medlem af repræsentantskab af Messecenter Herning)

17. januar

Nytårskur Aktiv Centret, Herning, oplæg

20. januar

 

Møde mellem forretningsudvalget og medlemmer af folketinget valgt i Region Midtjylland

20. januar

Forretningsudvalgsmøde

24. januar

 

EM Håndbold, Jyske Bank Boxen (inviteret som medlem af repræsentantskab af Messecenter Herning)

26. januar

EM Håndbold, Jyske Bank Boxen (inviteret som medlem af repræsentantskab af Messecenter Herning)

27. januar

Temamøde i Regionsrådet

28. januar

Indlæg på afslutningskonference - "forbedring af den offentlige modtagelse ...", Vestas, Aarhus

28. januar

Indvielse af det ombyggede Livsstilscenter, Brædstrup

 

28. januar

Nytårskur Vindmølleindustrien, Ikast

 

29. januar

Ekstraordinært forretningsudvalgsmøde

29. januar

Regionsrådsmøde