December 2014

 • 2. december: Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde Messecenter Herning
 • 3. december: Møde i Vækstforum
 • 9. december: Forretningsudvalgsmøde
 • 9. december: Oplæg ved Pensionsselskabet, Ebeltoft
 • 11. december: Møde i Danmarks Vækstråd
 • 12. december: Konference om Urbanisering, Ringkøbing
 • 15. december: Besigtigelsestur for Regionsrådet
 • 15. december: Temamøde i Regionsrådet
 • 17. december: Regionsrådsmøde

November 2014

 • 4. november: TurismeVækstkonference, Viborg
 • 5. november: Afslutning af innovationsdagen i Region Midtjylland, Bjerringbro
 • 6. november: Aarhus Universitet Hernings Eksterne Råd
 • 10. november: Bestyrelsesmøde Gammel Estrup Herregaardsmuseum
 • 11. november: Arrangement Vækst- og udviklingsstrategi - Vækstforum og Regionsråd, Horsens
 • 13. november: Drøftelse af Vækstpartnerskabsaftale – Vækstforum
 • 18. november: Forretningsudvalgsmøde
 • 20. november: Åbningen af Media Architectur Biennalen 2014, Aarhus
 • 23. november: Bispevielse, Viborg Domkirke
 • 24. november: Bestyrelsesmøde Aarhus 2017
 • 25. november: Rejsegilde N4, Det Nye Universitetshospital, Skejby
 • 26. november: Regionsrådsmøde
 • 26. november: Oplæg i Regionsrådssalen for Herning kreds
 • 28. november: Politisk møde for regions- og kommunalpolitikere - energi i klima, Silkeborg

Oktober 2014

 • 1. oktober: RETHINK Kulturturisme afslutningskonference, Aarhus
 • 2. oktober: Oplæg Ældresagen, Ringkøbing
 • 2. oktober: Oplæg temadag for Yngre Læger, Aarhus
 • 3. oktober: Kattegatkonference, Kalundborg
 • 6. oktober: Åbningen af Ungdomsmodtagelsen UngMod 24-7, Herning
 • 6. oktober: Ministerbesøg og konference AU Hernings Eksterne Råd, Herning
 • 10. oktober: Åbning af Moesgaard Museum
 • 20. oktober: Konference om udredningsretten, Aarhus
 • 21. oktober: Forretningsudvalgsmøde
 • 22. oktober: Besøg af Lars Løkke Rasmussen på DNU, Skejby
 • 22. oktober: Tillykke-tale til årets gazellevindere i Region Midtjylland, Aarhus
 • 22. oktober: Foredrag LO Seniorer Silkeborg
 • 23. oktober: Åbning af skurvogn, Gødstrup
 • 23. oktober: Oplæg til Knæk Cancer Ugen, Viborg
 • 23. oktober: Oplæg Ledelsesakademi for yngre læger i psykiatrien, Viborg
 • 27. oktober: Temamøde i regionsrådet
 • 28. oktober: Møde i Vækstforum
 • 29. oktober: Regionsrådsmøde
 • 30. oktober: Oplæg - Reception i anledning af ungarsk jubilæum

September 2014

 • 1. september: Besigtigelsestur med Regionsrådet
 • 4. september: Afsked amtsborgmester Bacs Kiskun Amt fra Ungarn, Aarhus
 • 5. september: Indvielse af Navitas, Aarhus
 • 5. september: Bestyrelsesmøde Sculpture by the Sea
 • 5. september: Åbning af FOOD Festival, Aarhus
 • 9. september: Bestyrelsesmøde Aarhus 2017
 • 9. september: Indvielse af Vestdansk Center for Rygmarvsskadede, Viborg
 • 9. september: Afskedsreception borgmester Søren Pape Poulsen, Viborg
 • 12. september: Årsfest Aarhus Universitet
 • 16. september: Forretningsudvalgsmøde
 • 16. september: Rejsegilde Gudenå Hospice, Brædstrup
 • 22. september: Temamøde i regionsrådet
 • 23. september: Forretningsudvalgsmøde Gammel Estrup Herregaardsmuseum
 • 23. september: Premiere Dicte, Aarhus
 • 24. september: Ekstraordinært forretningsudvalgsmøde
 • 24. september: Regionsrådsmøde
 • 24. september: Deltagelse i arrangement - Øst for paradis, Aarhus
 • 25. september: Paneldebat nye medlemmer af Europaparlamentet, Bruxelles
 • 29. september: Besigtigelsestur med Regionsrådet
 • 30. september: Officiel indvielse af landsdækkende helikopterordning, Billund

 

August 2014

 • 1.-10. august: Ferie
 • 9.-10. august: Deltagelse i 24 timers løbet i Viborg
 • 11. august: Bestyrelsesmøde Fonden Aarhus 2017
 • 15. august: Forretningsudvalgsmøde
 • 16. august: Ildfestregatta – inviteret af Silkeborg Byråd
 • 18. august: Gæst i Kirkemagasinet, TV-Midt/Vest
 • 18. august: Temamøde i regionsrådet
 • 19. august: Møde i Vækstforum
 • 19. august: Skyde DHL stafetten i gang i Aarhus + løbetur
 • 20. august: Regionsrådsmøde
 • 21. august: Indvielse af fælles akutmodtagelse Regionshospitalet Randers + 1. spadestik fase 2
 • 25. august: Møde mellem forretningsudvalg og folketingsmedlemmer valgt i Region Midtjylland
 • 25. august: Møde i kontaktudvalget (borgmestrene i Region Midtjylland)
 • 25. august: Generalforsamling Midtjyllands EU-kontor
 • 25.-28. august: Underskrift af samarbejdsaftale i Shanghai
 • 29. august: Gallareception og koncert Aarhus Festuge

Juli 2014

 • 1. juli: Modtagelse af Regentparret på Aarhus Havn
 • 3. juli: Omegnsreception Marselisborg
 • 5.-31. juli: Ferie

Juni 2014

 • 6. juni: Brandes 100 års jubilæum
 • 10. juni: Indvielse af P-hus Regionshospitalet Horsens
 • 12.-14. juni: Folkemøde på Bornholm
 • 16. juni: Indvielse af 10 nye boliger på Sønderparken, Hornsyld
 • 17. juni: Forretningsudvalgsmøde
 • 18. juni: Indvielse Biocluster, Foulum
 • 19. juni: Afsluttende konference om Vækstforums initiativ "Genvej til ny viden"
 • 23. juni: Temamøde Regionsrådet
 • 23. juni: Båltale Holme Sognegård
 • 25. juni: Forretningudvalgsmøde
 • 25. juni: Regionsrådsudvalgsmøde

Maj 2014

 • 9. maj: Debatmøde uddannelseskoordinatorer - uddannelseslæger i almen medicin
 • 12. maj: Besigtigelsestur med regionsrådet
 • 14. maj: Møde i Vækstforum
 • 14. maj: Politisk møde om Aarhus 2017 for borgmestre, kulturudvalgsformænd, byrådsmedlemmer og regionsrådsmedlemmer
 • 14. maj: Fyraftensmøde Filmbyen Aarhus
 • 19. maj: Bestyrelsesmøde Gammel Estrup Herregårdsmuseum
 • 19. maj: Afsked med ungarsk amtsborgmester Györ-Moson-Sopron i Den Gamle By
 • 20. maj: Budgetseminar i regionsrådet
 • 22. maj: Rejsegilde byggefelt N2, Det Nye Universitetshospital, Aarhus
 • 26. maj: Temamøde i Regionsrådet
 • 28. maj: Bestyrelsesmøde Den Gamle By
 • 28. maj: 1. spadestik Akutcenteret, Hospitalsenhed Midt
 • 28. maj: Regionsrådsmøde
 • 28. maj: Åbning på ARos

April 2014

 • 4. april: Bestyrelsesmøde Fonden Aarhus 2017
 • 5. april: Åbningstale ved arrangementet ”Find Vej dagen”
 • 22. april: Forretningsudvalgsmøde
 • 22. april: Oplæg hos Aarhus Y Mens Club Nordstjernen - Fremtidens Sundhedsvæsen
 • 23. april: Møde i Letbanerådet
 • 28. april: Temamøde i regionsrådet
 • 30. april: Regionsrådsmøde

Marts 2014

 • 4. marts: 1. spadestik Århus Social- og Sundhedsskole
 • 5. marts: Møde i Vækstforum
 • 10. marts: Møde i kontaktudvalget (borgmestrene i Region Midtjylland)
 • 11. marts: Forretningsudvalgsmøde
 • 11. marts: Gæst ved aftensang i Lyseng Kirke
 • 13. marts: Nordsøkommissionens 25 års jubilæum
 • 17. marts: Ekstraordinært forretningsudvalgsmøde
 • 17. marts: Temamøde i regionsrådet
 • 19. marts: Regionsrådsmøde
 • 24. marts: Besigtigelsestur med regionsrådet
 • 27. marts: Generalforsamling Danske Regioner (deltager både som regionsrådsformand i Region Midtjylland og som formand for Danske Regioner)
 • 31. marts: Fødselsdagsreception for direktør Thomas Bloch Ravn, Den Gamle By

Februar 2014

 • 17. februar: Besigtigelsestur med regionsrådet
 • 18. februar: Forretningsudvalgsmøde
 • 19. februar: Bestyrelsesmøde Aarhus 2017
 • 24. februar: Temamøde i regionsrådet
 • 25. februar: Besøg på Akutbilen i Skive
 • 25. februar: Dialogmøde med Lægeforeningen
 • 26. februar: Regionsrådsmøde
 • 28. februar: Afsked rektor Lars Scheibel, Aarhus Katedralskole
 • 29. februar: Åbningstale ved Badminton Danmarks Mesterskaber U19

Januar 2014

 • 4. januar: Sport 2013, Jyske Bank Boxen (inviteret som medlem af repræsentantskab af Messecenter Herning)
 • 7. januar: Forretningsudvalgsmøde
 • 7.-8. januar: Døgnseminar for regionsrådet
 • 12. januar: EM Håndbold, Jyske Bank Boxen (inviteret som medlem af repræsentantskab af Messecenter Herning)
 • 14. januar: Repræsentantskabsmøde Messecenter Herning
 • 14. januar: EM Håndbold, Jyske Bank Boxen (inviteret som medlem af repræsentantskab af Messecenter Herning)
 • 17. januar: Nytårskur Aktiv Centret, Herning, oplæg
 • 20. januar: Møde mellem forretningsudvalget og medlemmer af folketinget valgt i Region Midtjylland
 • 20. januar: Forretningsudvalgsmøde
 • 24. januar: EM Håndbold, Jyske Bank Boxen (inviteret som medlem af repræsentantskab af Messecenter Herning)
 • 26. januar: EM Håndbold, Jyske Bank Boxen (inviteret som medlem af repræsentantskab af Messecenter Herning)
 • 27. januar: Temamøde i Regionsrådet
 • 28. januar: Indlæg på afslutningskonference - "forbedring af den offentlige modtagelse ...", Vestas, Aarhus
 • 28. januar: Indvielse af det ombyggede Livsstilscenter, Brædstrup
 • 28. januar: Nytårskur Vindmølleindustrien, Ikast
 • 29. januar: Ekstraordinært forretningsudvalgsmøde
 • 29. januar: Regionsrådsmøde

Møder: 

Møder/middage, afholdt udenfor Region Midtjyllands matrikler.

September 2014

Afsked med ungarsk amtsborgmester Bács-Kiskun Amt. Restaurant Skovmøllen, 6 danskere og 9 ungarere, i alt 9.365 kr.

August 2014

Middag 27.8 ved besøg i Shanghai i forbindelse med underskriftsaftale. Middag for indbudte virksomheder - 20 personer – i alt 10.755 kr.

Maj 2014

Afsked med ungarsk amtsborgmester Györ-Moson-Sopron i Den Gamle By 725 kr.