Kontaktoplysninger
Formand for regionsrådet

Mobil:

E-mail:

Adresse:

2360 2768

kuhnau@rr.rm.dk

Åbyhøjvej 23
8210 Aarhus V


Som far til tre børn er det, jeg ønsker mig allermest, at de skal få et godt liv og få deres ønsker opfyldt.

I deres generation kan hver anden se frem til at blive 100 år. Det kan de, fordi danskerne lever sundere, og vi har et meget velfungerende sundhedsvæsen.

Desværre oplever hver femte at blive ramt af psykisk sygdom. Det kan betyde færre gode leveår, ligesom det gælder for de kortest uddannede og dem uden for arbejdsmarkedet.

Jeg ønsker et samfund, hvor alle kan leve et sundt liv med mange raske leveår. Vi skal have alle med, og det kræver, at vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov - både i sundhedsindsatsen og i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Jeg er udpeget til følgende i Danske Regioner: 
Regionernes Lønnings- og Takstnævn (formand)
Løn- og Praksisudvalget i Danske Regioner (formand)
Chefforhandler for Danske Regioner på overenskomstområdet
Medlem af Danske Regioners bestyrelse
Medlem af Kommunernes Lønningsnævn

Som regionsrådsformand er jeg udpeget til følgende hverv:
Sundhedssamarbejdsudvalget (formand)
Sundhedsklynge - Horsensklyngen (regional formand)
Sundhedsklynge - Midtklyngen (regional formand)
Sundhedsklynge - Randersklyngen (regional formand)
Sundhedsklynge - Gødstrupklyngen (regional formand)
Sundhedsklynge - Aarhusklyngen (regional formand)
Kattegatkomitéen (formand)
Letbanerådet (formand)
Bestyrelsen for Den Gamle By i Aarhus
Bestyrelsen for Gammel Estrup Jyllands Herregårdsmuseum
Bestyrelsen for Foreningen Klimatorium