Har du spørgsmål kan du kontakte mig på:
Mobil:    23 60 27 68
E-mail:   kuhnau@rr.rm.dk
Adresse: Hovmarksvej 108,                                                8700 Horsens

Formand for regionsrådet

Som far til tre børn er det, jeg ønsker mig allermest, at de skal få et godt liv og få deres ønsker opfyldt.

I deres generation kan hver anden se frem til at blive 100 år. Det kan de, fordi danskerne lever sundere, og vi har et meget velfungerende sundhedsvæsen.

Desværre oplever hver femte at blive ramt af psykisk sygdom. Det kan betyde færre gode leveår, ligesom det gælder for de kortest uddannede og dem uden for arbejdsmarkedet.

Jeg ønsker et samfund, hvor alle kan leve et sundt liv med mange raske leveår. Vi skal have alle med, og det kræver, at vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov - både i sundhedsindsatsen og i forhold til uddannelse og beskæftigelse.