Gå til stort billede af Anders KühnauHar du spørgsmål kan du kontakte mig på:

Mobil:    23 60 27 68
E-mail:   kuhnau@rr.rm.dk
Adresse: Åbyhøjvej 23
              8210 Aarhus V.

Formand for regionsrådet

Som far til tre børn er det, jeg ønsker mig allermest, at de skal få et godt liv og få deres ønsker opfyldt.

I deres generation kan hver anden se frem til at blive 100 år. Det kan de, fordi danskerne lever sundere, og vi har et meget velfungerende sundhedsvæsen.

Desværre oplever hver femte at blive ramt af psykisk sygdom. Det kan betyde færre gode leveår, ligesom det gælder for de kortest uddannede og dem uden for arbejdsmarkedet.

Jeg ønsker et samfund, hvor alle kan leve et sundt liv med mange raske leveår. Vi skal have alle med, og det kræver, at vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov - både i sundhedsindsatsen og i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Jeg er udpeget til følgende i Danske Regioner: 
Regionernes Lønnings- og Takstnævn (formand)
Løn- og Praksisudvalget i Danske Regioner (formand)
Chefforhandler for Danske Regioner på overenskomstområdet
Medlem af Danske Regioners bestyrelse
Medlem af Kommunernes Lønningsnævn

Som regionsrådsformand er jeg udpeget til følgende hverv:
Erhvervshus Midtjylland
Letbanerådet (formand)
Kattegatkomitéen
Bestyrelsen for Den Gamle By i Aarhus
Aarhus Universitet Hernings Eksterne Råd