Anne Marie Søe Nørgaard.png Kontaktoplysninger

Mobil:

E-mail:

Adresse:

2037 7055

anne.marie.soe.noergaard@rr.rm.dk

Visgårdvej 3, Sinding
7400 Herning


Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:
Forretningsudvalget
Psykiatri- og socialudvalget

Jeg er udpeget til følgende hverv: