Gå til stort billede af Annette Roed Har du spørgsmål kan du kontakte mig på: 

Mobil:        53 84 94 40
E-mail:      annette.roed@rr.rm.dk
Adresse:    Karen Blixens Vej 96
                 8600 Silkeborg

 

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

Udvalget for nære sundhedstilbud (formand)
Det midlertidige udvalg vedrørende samarbejde med civilsamfundet

Jeg er udpeget til følgende hverv:

Sundhedskoordinationsudvalg
Samarbejdsudvalg for almen praksis
Kvalitets- og Efteruddannelses-udvalg for almen praksis (KEU)
Videnskabsetisk komité I
Epidemi-kommissionen
Risskov Gymnasium
Priskomité Initiativprisen og Smartprisen