Gå til stort billede af Birgit Marie ChristensenHar du spørgsmål kan du kontakte mig på:

Mobil:        61 78 70 93
E-mail:      birgit.marie.christensen@rr.rm.dk

Adresse:    Grøntoften 12
                 8382 Hinnerup

 

Jeg er sygeplejerske, nu pensioneret, de sidste 15 år af mit arbejdsliv var jeg afdelingssygeplejerske på Hammel Neurocenter.

Jeg er gift, har børn og børnebørn.

Jeg er glad for en god dialog med mine medborgere, det er dejligt at debattere vores samfund, derved kan velfærden udvikles.

Velfærd og demokrati er vigtige værdier for mig, vi er alle nødt til at tage ansvar, selvfølgelig vil det være i større eller mindre grad, men alle skal udnytte deres evner. Det er grundlaget for vores demokrati.

Mine mærkesager:

  • Lighed i sundhed

De patienter, der ikke er så gode til at tale deres egen sag, skal have samme muligheder som de andre

  • Borgerne skal lyttes til og inddrages

Borgerinddragelse er et emne, der interesserer mig meget og som vi kan gøre mere indenfor, så vi kan få flest mulige holdninger frem

  • Bedre arbejdsmiljø i sundhedsvæsenet

Opgaver og ressourcer skal stemme overens

  • Forebyggelse, specielt inden for psykiatrien blandt børn og unge

Forebyggelse er et vigtigt område, der skal endnu mere samarbejde til mellem regioner og kommuner. Der skal tages hånd om tingene før der er brug for indlæggelse

  • Samarbejdet skal være gnidningsløst

Overgangen mellem hospital, kommune og egen læge skal foregå så borgeren oplever det som en helhed der naturligvis samarbejder og kender hinandens planer

  • Teknologien skal udnyttes klogt

Det er vigtigt at så mange sundhedstilbud er så tæt på borgeren som muligt. Den nye teknologi kan hjælpe os med dette. Borgerens kontakt med hospitalet kan i et vist omfang foregå med en teknologisk løsning, i flere tilfælde kan man undgå unødvendig indlæggelse.

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

Psykiatri- og socialudvalget (næstformand) 
Det midlertidige udvalg vedrørende digital sundhed (næstformand)

Jeg er udpeget til følgende hverv: 

Praksisplanudvalget
Samarbejdsudvalg på apotekerområdet (formand)
Sundhedskoordinationsudvalget
Videnskabsetisk komité I (suppleant)
Kontaktforum for det regionale socialområde
Bestyrelsen for Institut for kommunikation og handicap
Styringskomiteen for Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet (suppleant)