Gå til stort billede af Birgit Marie ChristensenHar du spørgsmål kan du kontakte mig på:

Mobil:        61 78 70 93
E-mail:      birgit.marie.christensen@rr.rm.dk

Adresse:    Grøntoften 12
                 8382 Hinnerup

 

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

Psykiatri- og socialudvalget (næstformand) 
Det midlertidige udvalg vedrørende digital sundhed (næstformand)

Jeg er udpeget til følgende hverv: 

Praksisplanudvalget
Samarbejdsudvalg på apotekerområdet (formand)
Sundhedskoordinationsudvalget
Videnskabsetisk komité I (suppleant)
Kontaktforum for det regionale socialområde
Bestyrelsen for Institut for kommunikation og handicap
Styringskomiteen for Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet (suppleant)