Har du spørgsmål kan du kontakte mig på:
Mobil: 91 17 74 23
Mail: birgitte.svenningsen@rr.rm.dk
Adresse:    Fuglesangs Alle 111, 3.th
                  8210 Aarhus V

Stedfortræder fra 21. august 2019

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

Det midlertidige udvalg vedrørende samarbejde med civilsamfundet

Jeg er udpeget til følgende hverv:
Fordelingsudvalg Nord.