Gå til stort billede af Christian Møller-NielsenHar du spørgsmål kan du kontakte mig på:
Mobil:        20 98 56 01
E-mail:      christian.moeller-nielsen@rr.rm.dk
Adresse:    Landsbækvej 90A
                 8450 Hammel

 

 

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

Udvalget for nære sundhedstilbud
Det midlertidige udvalg vedrørende digital sundhed

Jeg er udpeget til følgende hverv: 

Sundhedskoordinationsudvalg
Samarbejdsudvalg for almen praksis (formand)
Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg for almen praksis (KEU) (formand)
Samarbejdsudvalg for Speciallægepraksis
Epidemikommissionen
Naturparkrådet Randers Fjord
Favrskov Gymnasium