Gå til stort billede af Conny JensenHar du spørgsmål kan du kontakte mig på:

Mobil: 41 15 12 45
E-mail: Claus.Kjeldsen@rr.rm.dk

Adresse: Mellemtoften 29
              7800 Skive


Min vision for Region Midtjylland

Et velfungerende og veldrevet sundhedsvæsen, med fri og lige adgang for alle, kommer ikke af sig selv. Selv om sundhedsvæsenet er stærkt i dag, er det vigtigt, at vi bliver ved med at udvikle og forbedre det. Det vil jeg gerne bidrage til.

Politisk CV

 • 2005 Medlem af Socialdemokraterne.
 • 2010-2011 Næstformand Socialdemokraterne i Skive.
 • 2011-2013 Formand Socialdemokraterne i Skive.
 • 2013-2014 Næstformand Socialdemokraterne i Skive.

Personligt

 • Født 2. december 1966
 • 1985 Student fra Struer Statsgymnasium
 • 1991 Elektronikmekaniker i Flyvevåbnet
 • 1995 Elektroniktekniker EUC Sønderborg
 • 1997 Software designer Bang & Olufsen A/S
 • 1999 Software designer SKOV A/S
 • 2005 Software designer Lyngdorf Audio
 • 2010 Software designer SKOV A/S
 • Siden 2007 gift med Jonna Skov og far til 2 børn på 15 og 19 år.

Links

Læs mere på min hjemmeside eller find mig på Facebook


Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

Udvalget for regional udvikling
Det midlertidige udvalg vedrørende klima og bæredygtighed

Jeg er udpeget til følgende hverv: 

Videnskabsetisk komité II (suppleant)
Bestyrelsen for Hospice Limfjord Skive
Bestyrelsen for Midttrafik
Styringskomiteen for Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet
Nordsø Kommissionen
CPMR (Perifere Maritime Regioner)
VUC Skive-Viborg
Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg