Gå til stort billede af Else KayserHar du spørgsmål kan du kontakte mig på:

Mobil:        29 44 28 32
E-mail:      else.kayser@rr.rm.dk

Adresse:    Marselis Boulevard 34, 9. tv.
                 8000 Aarhus C


Siden jeg startede som sygeplejeelev i 1972 har jeg altid været optaget af sundhedspolitik, ikke mindst lighed i sundhed, forebyggelse og sundhedsfremme og ordentlige arbejdsvilkår for de ansatte.

Spørgsmålet om lighed i sundhed og ordentlige arbejdsvilkår førte mig ind i det fagpolitiske arbejde i Dansk Sygeplejeråd, først som tillidsmand, siden fællestillidsmand og gennem mange år som formand for sygeplejerskerne, først i Århus Amt og senere i Region Midtjylland. Da dette sluttede kastede jeg mig igen ind i det partipolitiske arbejde.

Når vi arbejder med sundhedspolitik, er det afgørende, at vi ikke blot tænker hospitaler, men ser på helheden. Jeg er helt på linje med Verdens Sundhedsorganisationen (WHO), når de siger, at ”Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke alene fravær af sygdom eller svækkelse”.

Digteren og forfatteren Carl Scharnberg har skrevet, at ”Det nye sker, når den, der er tiltænkt tilskuerens rolle, begynder at blande sig.” Jeg vil altid søge at patienter, borgere, pårørende og de ansatte skal have langt større indflydelse på det system, de måtte  befinde sig i.

Privat er jeg gift for 2. gang og har været så heldig at få 3 børn og 5 børnebørn med i købet. Med årene har jeg fået en stor passion for kunst, dansk design, brugskunst og indretning

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til: 

Forretningsudvalget
Hospitalsudvalget
Det midlertidige udvalg vedrørende den gode arbejdsplads (formand)

Jeg er udpeget til følgende hverv:

Praksisplanudvalget (formand)
Samarbejdsudvalg for almen praksis
Kvalitets- og Efteruddannelses-udvalg for almen praksis (KEU)
Samarbejdsudvalg for tandlæger (formand)