Gå til stort billede af Erik VintherHar du spørgsmål kan du kontakte mig på:

Mobil:        61 22 08 81
E-mail:      Erik.Vinther@rr.rm.dk 

Adresse:    Bråskovvej 56
                 8783 Hornsyld

 

Min vision for regionsrådsarbejdet

  • Samme responstider ved 112 opkald for alle i regionen uanset bopæl.
  • Regionen skal fortsat arbejde for kortere ventetider på kræftområdet.
  • Regionen skal gå foran med hensyn til udvikling af app's så borgerne kan bruge deres pc og smartphones til kommunikation med sundhedssystemet.  

Politisk CV

  • Har været viceborgmester og udvalgsformand i Juelsminde og Hedensted Kommuner
  • Valgt ind i regionsrådet 2010
  • Sidste periode været i udvalg for Primær sundhed og udvalg for Energi Miljø og udvalg for Demokrati samt udvalg for Etiske dilemmaer i sundhedsvæsenet. 

Personligt

  • Afdelingschef i DLG
  • Gift med Dorit.

 

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

Hospitalsudvalget
Det midlertidige udvalg vedrørende samarbejde med civilsamfundet (formand)

Jeg er udpeget til følgende hverv:

Samarbejdsudvalg for fodterapi (formand)
Videnskabsetisk komité I (suppleant)
Bestyrelsen for Den Erhvervsdrivende Fond Forskerpark Foulum (suppleant)
Repræsentantskabet for MCH Messecenter Herning
Fordelingsudvalg Syd 
Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens