Har du spørgsmål kan du kontakte mig på:

Mobil:        60 16 91 31
E-mail:      finn.thranum@rr.rm.dk

Adresse:    Askelunden 17
                 8300 Odder

 

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

Udvalg for nære sundhedstilbud
Det midlertidige udvalg vedrørende den gode arbejdsplads (næstformand)
Det midlertidige udvalg vedrørende samarbejde med civilsamfundet

 

Jeg er udpeget til følgende hverv:

Praksisplanudvalget (næstformand)
Samarbejdsudvalg for tandlæger
Samarbejdsudvalg på apotekerområdet
Bestyrelsen for Hospice Søholm
Rønde Gymnasium
Uddannelsesråd VUC Aarhus
Bestyrelsen for Den selvejende institution Hou Søsportscenter
Videnskabsetisk Komité II