Gå til stort billede af Flemming Knudsen Har du spørgsmål kan du kontakte mig på:

Mobil:        20 21 84 23
E-mail:      flemming.knudsen@rr.rm.dk

Adresse:    Marselis Boulevard 28, 8.sal, lejl. 6
                 8000 Aarhus C

 

Personligt

Født 31. maj 1946.

1962: Mellemskoleeksamen fra Rosenvangskolen.

1963: Realeksamen fra Rosenvangskolen.

1969: Lærereksamen fra Marselisborg Seminarium.

1969 - 1970: Lærer på Vestergårdskolen.

1970 – 1993 ansat på Næshøjskolen i Harlev

1994 – orlov fra Århus Kommunes Skolevæsen

Gift 25. juli 2000 med Lisbet Lautrup K.

Vi betaler gennem terre des hommes til 2 børn i Indien

Politisk CV

1959 Medlem af DSU

1964 Medlem af Socialdemokratiet

1986 - 2009 Medlem af Århus byråd

1990 - 1993 Formand for den socialdemokratiske byrådsgruppe og politisk ordfører

1993 Konstitueret som rådmand for magistratens 1. afdeling

1994 - 1997 rådmand for Magistratens 4. Afdeling.

1997 - 2001 Borgmester i Århus Kommune.

2002 – 2005 Rådmand for Magistratens 1. Afdeling.

2002 – 2005 Viceborgmester i Århus Kommune.

2006 – 2009 Rådmand for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice i Århus Kommune

2009 Valgt til regionsrådet i Region Midtjylland for Socialdemokratiet

2010 Regionsrådsmedlem Region Midtjylland

2010 Medlem af forretningsudvalg i Region Midtjylland 

2016 Medlem af det midlertidige udvalg vedrørende bæredygtig omstilling

Tidligere hverv

1994 - 2009 Medlem af Århus Kommunes Erhvervskontaktudvalg

2000 - 2006 Medlem af KL’s bestyrelse

2002 - 2006 og igen 2009 - 2010 Medlem af KL's Børne- og Kulturudvalg

2002 - 2006 Bestyrelsesmedlem i Center for offentlig Kompetanceudvikling

2002 - 2006 Bestyrelsesmedlem i Lokale- og Anlægsfonden

2006 - 2009 Formand for bestyrelsen for Den vestdanske Filmpulje

2006 Formand for Aarhus Amts Biblioteksforening

2007 - 2009 Formand for Biblioteks- og Kulturforeningen i Region Midtjylland

2006 - 2009 Medlem af repræsentantskabet i Danmarks Biblioteksforening

2006 - 2009 Medlem af Forretningsudvalget i Danmarks Biblioteksforening

2006 - 2009 Medlem af formandskabet i LandsdelsOrkesterForeningen

2007 - 2009 Medlem af Århus Teaters bestyrelse

2010-2013 Bestyrelsesmedlem Midtjysk Turisme

2010 - 2013 Repræsentantskabsmedlem TV2 Østjylland

2010 - 2013 Bestyrelsesmedlem basisensemblet Klüvers Big Band / Aarhus Jazz Orchestra

2010 - 2013 Bestyrelsesmedlem Viby Gymnasium

2010 - 2013 Bestyrelsesmedlem Moesgård Museum

2010 - 2013 Bestyrelsesmedlem Samsø Iværksætterfond

2010 - 2013 Bestyrelsesmedlem Lokal Aktionsgruppe (LAG) – Samsø

2010 - 2013 Bestyrelsesmedlem Århus Bymuseums Venner

2010 - 2013 Bestyrelsesmedlem Vilhelmsborg Festspil

2010 - 2014 Medlem af ad-hoc udvalget om sundhedsinnovation i Danske Regioner

2010 - 2013 Medlem af Det danske Filminstituts kontaktudvalg

2010 - 2013 Medlem af VUC Samsø

2011 Bestyrelsesmedlem Århus Revyen

2012 Medlem af repræsentantskabet for AOF Midt

2010 - 2013 Bestyrelsesmedlem for Fonden Sculpture by the Sea

Tillidshverv og udnævnelser

1962 - 1992 Idrætsleder og -træner i Idrætsforeningen AIA-TRANBJERG.

1968-1980 Bestyrelsesmedlem i AIA's håndboldafdeling

1972-1980 Håndboldformand

1980-1992 Hovedformand

Tidligere tillidsposter i sportens regi: Bestyrelsesmedlem i Divisionsforeningen i Håndbold, Forretningsudvalgsmedlem og turneringsleder i Jydsk Håndbold, medlem af Dansk Håndbold

Forbunds turneringsudvalg, underviser i Danmarks Idræts- Forbund,medlem af AAG-Fondens bestyrelse m.v.

Medlem af JHF-Veteraner

Speaker til diverse idrætsarrangementer gennem mange år.

1974: Modtager af AIA's lederpokal.

1977: Æresmedlem i sølv i AIA-TRANBJERG.

1985: Æresmedlem i guld i AIA-TRANBJERG (foreningens højeste udmærkelse)

1995: Æresmedlem af Århus Pigegarde.

1998: Modtager af Danmarks Idræts-Forbunds ærestegn.

1999: Æresmedlem af Malernes Sangkor, Århus.

2008: Æresmedlem af Århus Jazzklub

2009: Æresmedlem af Jysk Amatør Bokse-Union

2009: Ridder af Dannebrogordenen

2009: Æresmedlem af Harmoniorkestret Tonica

2009: Æresmedlem af Club Granhøj Dans

2009: Æresmedlem af Cirkus Tværs

2009: Æresgæst på livstid på Entré-Scenen

Links


www.socialdemokratiet.dk

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

Udvalget for regional udvikling (næstformand)

Jeg er udpeget til følgende hverv: 

Den Lokale Aktionsgruppe (LAG) Langeland, Læsø, Ærø og Samsø 
Repræsentantskab for TV2 Østjylland
Bestyrelsen for Moesgård
Viby Gymnasium og HF
Bestyrelsen for Aarhus Letbane A/S