Kontaktoplysninger
1. næstformand

Mobil:

E-mail:

Adresse:

2496 9631

Hanne.Roed@rr.rm.dk

Skelagervej 193
8200 Aarhus N


Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:
Forretningsudvalget (1. næstformand)

Jeg er udpeget til følgende hverv:
Bestyrelsen for Professionshøjskolen VIA University College
Fordelingsudvalg Øst
Sundhedsklynge - Horsensklyngen (forventet fra 1. juli 2022)
Sundhedssamarbejdsudvalg (forventet fra 1. juli 2022)
Sundhedskoordinationsudvalget (forventet indtil 1. juli 2022)
Praksisplanudvalget (forventet indtil 1. juli 2022)