Har du spørgsmål kan du kontakte mig på:
Mobil: 30 68 37 06
E-mail: hq@rr.rm.dk
Adresse:   Horsensvej 6, Gl. Rye
                8680 Ry

Stedfortræder fra 1. august 2020 til 31. december 2020.

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:
Udvalg for nære sundhedstilbud
Psykiatri- og socialudvalget


Jeg er udpeget til følgende hverv:
Styregruppe for verdensarvsarbejdet
Regionalt kontaktforum på psykiatriområdet