Gå til stort billede af Jørgen NørbyHar du spørgsmål kan du kontakte mig på:

Tlf:         97 89 12 42
Mobil:     29 45 52 61
E-mail:    jorgen.norby@rr.rm.dk

Adresse: Gantriisvej 2, Nr. Nissum
              7620 Lemvig


Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

Udvalget for regional udvikling (formand)
Det midlertidige udvalg vedrørende klima og bæredygtighed (næstformand)

Jeg er udpeget til følgende hverv: 

Bestyrelsen for Region Midtjyllands Bruxelleskontor
Fondsbestyrelsen for Bovbjerg Fyr
Bestyrelsen for Fonden for Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle
Bestyrelsen for Livstilshøjskolen Gudum
Vestdansk Investeringsfremme (suppleant)
Bestyrelsen for Aarhus Letbane A/S