Gå til stort billede af Lars Møller PedersenHar du spørgsmål kan du kontakte mig på:

Mobil:        23 70 13 96
E-mail:      lars.moeller.pedersen@rr.rm.dk

Adresse:    Struerdalvej 48
                 7600 Struer

Jeg har orlov fra regionsrådsarbejdet fra 1. januar til 28. februar 2019.


Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

Psykiatri- og socialudvalget
Midlertidigt udvalg vedrørende bæredygtig vækst

Jeg er udpeget til følgende hverv:

Samarbejdsudvalg for fodterapi
Tandlægenævnet (Regionstandlægenævnet) (suppleant)
Regionalt kontaktforum på psykiatriområdet (formand)
Fordelingsudvalg Vest 
Mmex