Kontaktoplysninger

Mobil:

E-mail:

Adresse:

4025 9946

mette.guldberg@rr.rm.dk

Gilmoseparken 104
7400 Herning


Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:
Udvalg for nære sundhedstilbud

Jeg er udpeget til følgende hverv: