Se stort billede af Mette ValbjørnHar du spørgsmål kan du kontakte mig på:

Mobil:     30 24 34 37
E-mail:   mette.valbjoern@rr.rm.dk

Adresse: Kirkeager 23
              8330 Beder

 

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

Hospitalsudvalget
Det midlertidige udvalg vedrørende demokrati og inddragelse (formand)

Jeg er udpeget til følgende hverv:

Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Østjylland
Epidemi-kommissionen
Priskomité Initiativprisen og Smartprisen