Gå til stort billede af Morten FlængHar du spørgsmål kan du kontakte mig på:

Mobil:        24 24 96 97
E-mail:      morten.flaeng@rr.rm.dk

Adresse:   Vestervang 11
                 7830 Vinderup


Min vision for Region Midtjylland

Politik er for mig et spørgsmål om, hvordan vi helt konkret kan være med til at give folk en bedre hverdag over hele regionen.

Vi skal sikre en nem og lige adgang til et sundhedsvæsen med høje kvalitetsmål og borgeren i centrum. Her er det nære sundhedsvæsen helt centralt, og derfor er det vigtigt, at vi styrker og udbygger det i tæt samarbejde med kommunerne og de praktiserende læger. På den måde kan borgerne få rigtig mange opgaver klaret i nærområderne, og i højere grad undgå indlæggelser på hospitalet.

Det er afgørende, at vi gør en stor indsats for at styrke psykiatrien og specielt børne- og ungepsykiatrien, så alle børn og unge får en god start på livet.

Vi skal arbejde for, at psykiatrien ligestilles med andre områder af sundhedsvæsenet.

Regionen skal udnytte alle de styrkepositioner den har. I Vestjylland er der mange små og mellemstore industrivirksomheder, som er helt afgørende for områdets udvikling og beskæftigelse. Det er derfor af stor betydning, at de får de bedste rammebetingelser så de kan vokse og skabe arbejdspladser. Desuden skal vi arbejde for, at styrke turismen særligt omkring Vesterhavet og Limfjorden. Turismen kan bruges målrettet til, at løfte yderområder og skabe arbejdspladser og vækst.

Politisk CV

Har været folkevalgt i 22. år, først i Vinderup og senere i Holstebro Kommune. Heraf formand for Børn og Unge Udvalget i 13. år. Har desuden været medlem af Økonomiudvalget, Socialudvalget og Natur og Miljøudvalget. Tidligere været formand for Ungdomsskolen og Vinderup Borger og Håndværkerforening.

Personligt

Arbejder som Teknisk Serviceleder på Vinderup Skole. Oprindelig er jeg tømrer.

Fritiden bliver brugt på familien, cykling og ture i naturen.

Links

Følg mig på: www.facebook.com/morten.flaeng


Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

Forretningsudvalget
Udvalg for regional udvikling
Det midlertidige udvalg vedrørende klima og bæredygtighed


Jeg er udpeget til følgende hverv: 

Bestyrelsen for Midttrafik (suppleant)
Bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S og Midtjyske Jernbaner Drift A/S
Nordisk Transportpolitisk Netværk
Fiskeri Vestjylland LAG
Holstebro Gymnasium og HF
Bestyrelsen for Balletskolen i Holstebro
Vestdansk Investeringsfremme
Regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) Vestjylland.