Kontaktoplysninger

Mobil:

E-mail:

Adresse:

2182 1621

nicolaj.bang@rr.rm.dk

Hovedgaden 24
8220 Brabrand


Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:
Psykiatri- og socialudvalget
Udvalg for personale

Jeg er udpeget til følgende hverv:
Regionalt kontaktforum på psykiatriområdet
Regionalt kontaktforum på socialområdet