Gå til stort billede af Ole Jepsen

 


Orlov fra 21. august 2019

Min vision for Region Midtjylland

Jeg tror på fællesskabet fordi jeg mener, at et af de vigtigste fællesskaber er sundhedsvæsenet.

Den frie og lige adgang til en behandling af høj kvalitet er en ret, jeg vil arbejde for at bevare og udbygge.

Politik handler om din og min hverdag. Det handler om hvad der sker, hvis sygdommen rammer, og hvordan vi sikrer job og uddannelse til os alle.

Politik handler også om at arbejde for at finde et flertal for at få gennemført de gode beslutninger.

Mine mærkesager er: Kvalitet, Sammenhæng og Job og Uddannelse

Kvalitet
Når du bliver syg og skal på hospitalet, er det vigtigt, at du får en behandling af den højeste kvalitet, for at du hurtigt kan blive rask igen. I dag er der godt styr på økonomien i regionen, samtidig med at der de sidste år har været en rigtig stor produktivitetsstigning, så vi kan behandle flere patienter for de samme penge.

Jeg mener, at fremover skal produktion og kvalitet følges ad.

Når vi opsætter mål for kvaliteten, er vi også med til at fremme et fokus på fagligheden og på det faglige niveau. Derudover vil et fokus på højere kvalitet også være et fokus på, at vi skal levere den rigtige behandling første gang, så sygdomsforløbet bliver så kort som muligt.

Sammenhæng
Sygdom bliver ikke kun behandlet på hospitalet - det sker i tæt samspil med din egen læge og kommunerne.

Derfor er det vigtigt, at vi tager udgangspunkt i patienten og har fokus på hele sygdomsforløbet, så patienten oplever et sammenhængende forløb.

Et sammenhængende behandlingsforløb er med til at øge patientens livskvalitet og sikre et bedre behandlingsforløb. Risikoen for fejl i sundhedsvæsenet er størst, når en patient skal overføres fra en enhed til en anden og ikke mindst når en patient skal udskrives.

Derfor er det rigtig vigtigt, at vi arbejder for et tæt samarbejde mellem alle der er impliceret i et sygeforløb, for at vi sikrer nemme overgange og udveksling af kommunikation, så vi kan få risikoen for fejl ned.

Job og uddannelse
Region Midtjylland er lige nu en meget stor bygherre og det stiller krav.

Regionen skal ved fremtidige bygge- og anlægsopgaver fortsætte med at stille krav stille krav om ansættelse af lærlinge og elever og ikke mindst sikre at alle ansatte arbejder på danske vilkår.

Politisk CV

I 1997 blev jeg valgt til afdelingskasserer i det daværende Træ – Industri – Byg i Viborg – derefter afdelingskasserer i Træ – Industri – Byg i Midtjylland og i dag er jeg vice a-kasseleder i 3F Midtjylland.

Gennem alle årene i fagbevægelsen har mit hovedarbejdsområde været Arbejdsmarked og Beskæftigelsespolitik – det har medført at jeg har været medlem af Arbejdsmarkedsrådet i det tidligere Viborg amt og af Det regionale Beskæftigelsesråd i Region Midtjylland, hvor jeg af to omgange har været formand for rådet.

Personligt

Jeg er født i 1960 og bosiddende i Bjerringbro.

Jeg er udlært som møbelsnedker og har arbejdet som sådan frem til august 1997 - sideløbende med jobbet som møbelsnedker var jeg tillidsrepræsentant og fælles tillidsrepræsentant for mine kolleger.

 

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:
Psykiatri- og socialudvalget

 

Jeg er udpeget til følgende hverv:
Fordelingsudvalg Nord
Regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) Vestjylland