Kontaktoplysninger

Mobil:

E-mail:

Adresse:

5158 4807

per.moeller.jensen@rr.rm.dk

Engbakkevej 2A
8800 Viborg


Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:
Forretningsudvalget
Udvalg for personale

Jeg er udpeget til følgende hverv:
Bestyrelsen for Livsstilshøjskolen Gudum
Priskomité Initiativprisen og Smartprisen
Retsmedlem til Vestre Landsretskreds (Indstillet)
Uddannelsesudvalget ved Aarhus HF og VUC