Har du spørgsmål kan du kontakte mig på:
Mobil: 3063 0609
Mail: Peter.Moller.Andersen@rr.rm.dk

 

Jeg er 57 år og overlæge i psykiatrien, uddannet som læge fra Aarhus Universitet i 1992 med efterfølgende ansættelser på Skive Sygehus, Roslev Lægehus, Aalborg Sygehus og Psykiatrisk afdeling i Middelfart.

I 1997 startede jeg på Psykiatrisk hospital i Risskov, hvor jeg blev overlæge i 2002. Mine ansættelser har været på åben-, lukket- og rehabiliteringsafsnit samt distriktspsykiatrien.

I de sidste 18 år har jeg været overlæge på et sengeafsnit i samarbejde med 2 afdelingssygeplejersker og ca. 85 medarbejdere.

Jeg har været fagligt aktiv i overlægeforeningen som enten tillidsmand eller suppleant for tillidsmand i de sidste 12 år og i samme periode siddet som lægelig konsulent i regionens abortsamråd.

Vision

For mig er det vigtigt, at vi har et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor alle borgere har gode sundhedstilbud så tæt på lokalsamfundene, som det er muligt for at opretholde den faglige kvalitet.

Psykiatriens patienter, pårørende og medarbejdere skal have vilkår på samme niveau som legemlige lidelser – med andre ord: Psykiatri og Somatik skal ligestilles, og sundhedshuse eller psykiatrihuse skal udbygges og rumme flere tilbud nær ved borgerne.

Vi skal sikre en grøn omstilling ved nybyggerier, busdrift eller letbanen.

Giftdepoter og forurening skal vi have oprydningsplaner for, også de andre steder, vi har i regionen end Høfde 42.

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

Forretningsudvalget 
Hospitalsudvalget
Udvalg for nære sundhedstilbud