Har du spørgsmål kan du kontakte mig på:

Tlf:           97 17 10 12
Mobil:       40 54 10 12
E-mail:      Torben.Norregaard@rr.rm.dk

Adresse:    Bredgade 69
                 6920 Videbæk


Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

Udvalget for regional udvikling
Det midlertidige udvalg vedrørende klima og bæredygtighed

Jeg er udpeget til følgende hverv:

Netværksgruppe på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland og Ringkøbing-Skjern Kommune
Bestyrelsen for Midttrafik (suppleant)
Bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S og Midtjyske Jernbaner Drift A/S
Nordisk Transportpolitisk Netværk
Væksthus Midtjylland
Energirådet i Ringkøbing-Skjern Kommune
Den Lokale Aktionsgruppe (LAG) Lemvig og Ringkøbing-Skjern
Fordelingsudvalg Vest