Her kan du læse om valget til regionsrådet i 2021 og den administrative planlægning af valget. Der bliver lagt information ud efterhånden som planlægningen skrider fremad.

Man vil blandt andet kunne finde informationer og materiale om opstilling til regionalvalget, så snart det er tilgængeligt.

Siden vil også blive opdateret med forskellig informationsmateriale om Region Midtjylland.

Tidsplan for valgets afvikling


1. september 2021 kl. 16.00-18.00: 

Informationsmøde for kandidater i Regionshuset Viborg

 

31. august-14. september 2021 kl. 12.00:

Indlevering af kandidatlister, første runde

Indlevering af kandidatlister for partier, som er repræsenteret i det nuværende regionsråd, og som ønsker fritagelse for kravet om stillere.

14. september-28. september 2021 kl. 12.00:

Indlevering af kandidatlister, anden runde

Indlevering af kandidatlister for partier, som ikke er repræsenteret i det nuværende regionsråd, og som derfor er underlagt kravet om stillere. Til disse kandidatlister skal der være mindst 50 og højest 75 stillere.

4. oktober 2021:

Frist for afhjælpning af mangler ved indleverede kandidatlister

Valgbestyrelsens arbejde med afgørelse af kandidatlisters gyldighed og godkendelse af kandidater er herved afsluttet.

Region Midtjylland vil snarest muligt efter valgbestyrelsens godkendelse offentliggøre de opstillede kandidater.

16. november 2021:

Valgdag

På valgaftenen samles de opstillede lister i Regionshuset i Viborg.

18. november 2021:

Endelig opgørelse af valget

Møde i regionsvalgbestyrelsen, hvor valget forventes endeligt opgjort.