Siden vil løbende blive opdateret med information til kandidater.

Skemaer til anmeldelse af kandidatlister forventes at kunne fremsendes i forsommeren.

Hvis du overvejer at stille op, må du meget gerne rette henvendelse til valgsekretariatet, så vil du blive kontaktet med relevante informationer.