Papirblanketter til kandidatanmeldelse samt til anmeldelse af liste- og valgforbund er nu tilgængelige og kan rekvireres ved henvendelse til Valgsekretariatet på:

valg@rm.dk eller telefonisk på 7841 0147.